KN2: odszkodowania za I etap wciąż niewypłacone do końca

Chociaż kierowcy korzystają z drogi zwanej zwyczajowo KN2 od blisko 2 lat, wciąż nie zostały wypłacone wszystkie odszkodowania dla osób, które w związku z budową drogi utraciły swoje działki.

W tegorocznym budżecie miasta znajduje się pozycja budowa trasy północno-zachodniej (etap I) – odszkodowania za grunty. Zaplanowano na nią kwotę 180 tys. zł. Jak udało nam się ustalić, kwota ta nie została jeszcze w pełni wypłacona. Powodem są roszczenia niektórych osób.

Z zaplanowanych w budżecie miasta na 2011 rok 180 tys. zł wypłacono odszkodowania na łączną kwotę 149 953 zł. Niewypłacone pozostają odszkodowania tym osobom, które odwołały się od decyzji starosty bocheńskiego o wysokości przyznanego odszkodowania
– informuje Anna Kocot-Maciuszek z Wydziału Promocji Miasta Bochni.

Przypomnijmy, w budżecie miasta na 2011 rok znajduje się również 1 mln zł na budowę II etapu trasy północno-zachodniej (etap II). Pierwotny projekt budżetu przygotowany przez Bogdana Kosturkiewicza przewidywał na ten cel 3 mln zł. Po objęciu fotelu burmistrza przez Stefana Kolawińskiego autopoprawką przeniesiono 2 mln zł na inne inwestycje (np. na remont ul. Trudnej), a na budowę II etapu KN2 pozostawiono wspomniany 1 mln zł.

Podczas grudniowej sesji Stefan Kolawiński podzielił się z opinią publiczną swoimi wątpliwościami co do przebiegu II etapu drogi. Proponował rozważenie wariantu poniżej MPEC-u, który łączyłby się z planowaną obwodnicą Łapczycy.

Wskutek krytyki wielu osób, m.in. byłego burmistrza, obecne władze wycofały się z pomysłu i teraz skłaniają się do realizacji II etapu KN2 starym przebiegiem, przygotowanym przez Bogdana Kosturkiewicza. Ponieważ jednak mamy koniec września, prawdopodobnie cała kwota 1 mln zł zostanie przesunięta na inne cele (np. na remont kładki na Rabie w Damienicach.