Reklama

Gm. Bochnia: stawki za dodatkowe godziny w przedszkolach

Temat opłat za przedszkola nabrał w kampanii wyborczej ogromnych rozmiarów. Jak ten problem wygląda w gminie Bochnia? Ile rodzice muszą płacić za pozostawienie dziecka dłużej niż 5 godzin?

Za pierwszą godzinę ponad ustawowe 5 godzin rodzice muszą zapłacić 70 zł miesięcznie od dziecka. Za 2 godziny ponad wymiar 80 zł, za 3 godziny – 90 zł, za 4 godziny – 100 zł, a za 5 godzin 120 zł.

Zanim posłowie wprowadzili nowe regulacje odnośnie przedszkoli, ryczałt za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie gminy Bochnia wynosił 70 zł. Zatem ta podwyżka jest niewielka – mówi Stanisław Bukowiec, zastępca wójta gminy Bochnia.

Ustawa, którą wprowadzono dała samorządom możliwość kreowania i podnoszenia tych stawek, natomiast gmina Bochnia wyszła z założenia, że wpływy ze strony rodziców, opłacających pobyt dziecka w przedszkolach, i tak nie są w stanie w dużym stopniu zrefundować kosztów utrzymania placówek – dodaje wicewójt.

Staraliśmy się tak podnosić te stawki, aby nie były one nadmiernym obciążeniem dla budżetów domowych – mówi Stanisław Bukowiec.

Obecnie na terenie gminy Bochnia funkcjonuje 16 placówek przedszkolnych (10 głównych i 6 filii). Uczy się w nich 618 dzieci, rok temu było to 558 dzieci. W niektórych są jeszcze wolne miejsca.