Reklama

Po targach pracy

W dniu 25.06.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni odbyły się III Targi Pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dla pracodawców. W targach pracy uczestniczyło 20 pracodawców, Agencja Pośrednictwa Pracy i Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Tarnowa oraz ponad 100 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zaproszeni na targi przedsiębiorcy reprezentowali działalność gospodarczą: produkcyjną, handlową, usługową, budowlaną, gastronomiczno-turystyczną i działalność gospodarczą w zakresie zagospodarowania odpadów.

Na III Targach Pracy pracodawcy zaoferowali osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 35 wolnych miejsc pracy na stanowiskach: pracownika działu sprzedaży, pracownika działu produkcji, pracownika przetwórstwa rybnego, pracownika obsługi produkcji, pracownika ochrony, sprzedawcy sprzętu komputerowego, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych, sprzedawcy materiałów budowlanych i artykułów elektrycznych oraz sprzedawcy odzieży i sprzedawcy artykułów spożywczych.

Poszukiwani byli także przez pracodawców kandydaci na stanowiska: serwisanta sprzętu artykułów gospodarstwa domowego, krawca, kierowcy kat.C, robotnika gospodarczego, magazyniera, wędzarza, kucharza i pomocy kuchennej. Pracodawcy zgłosili również na targach pracy wolne miejsca pracy dla: księgowej i pracownika księgowości, montera i pomocnika montera instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, montera ogrodzeń oraz dla pracownika do segregacji kabli, tkacza, bednarza, rozbieracza- wykrawacza mięsa i dla osoby do prowadzenia kiosku.

eCntrum Informacji I Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie przedstawiło osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oferty pracy za granicą i usługi Centrum, natomiast Agencja Pośrednictwa Pracy zaproponowała uczestnikom targów pracę na stanowisku pracownika produkcji.

W trakcie targów pracy osoby bezrobotne i poszukujące pracy miały także możliwość zapoznania się z 57 aktualnie realizowanymi przez Urząd ofertami pracy, prezentowane były również przez Urząd oferty pracy za granicą.

Targi pracy to według pracodawców dobra forma pozyskiwania kandydatów do pracy. Pracodawcy oświadczyli także że zatrudnią pozyskanych kandydatów w najbliższym czasie na podstawie umowy o pracę lub na organizowane miejsca odbywania staży, przygotowań zawodowych, lub na prace interwencyjne lub na stanowiska utworzone w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Uczestnicy targów wyrazili chęć udziału w kolejnych edycjach targów pracy przygotowywanych przez PUP Bochnia.