Reklama

1570 zł podwyżki dla wójta Trzciany

Wójt gminy Trzciana otrzymał podwyżkę ponad 1500 zł brutto. Tak zdecydowali radni podczas ostatniej sesji. Do tej pory wójt zarabiał brutto 7690 zł, teraz Józef Nowak będzie otrzymywał miesięcznie 9260 zł. To o kilkaset zł mniej niż np. burmistrz trzydziestotysięcznej Bochni (na terenie gminy Trzciana mieszka ok. 5100 osób).

Jak mówi wójt Józef Nowak, jego wynagrodzenie wzrosło na podstawie nowego rozporządzenia rady ministrów z kwietnia tego roku. – To rada gminy zdecydowała o podwyżce. Co prawda ja inaczej wnioskowałem, żeby to było minimalne wynagrodzenie, rada postanowiła inaczej – mówi wójt. Zapytany o to, o ile więcej będzie zarabiał, Józef Nowak odpowiedział, że nie wie.

Za podwyżką wynagrodzenia wójta jako jedyna nie zagłosowała radna Franciszka Pawlicka. Wstrzymała się od głosu. – W sytuacji, kiedy nauczycielom wychowawcom podwyższono o 10 zł dodatek za wychowawstwo, to podwyżka dla wójta była dla mnie nie fair – mówi. – Ale ponieważ i tak jestem czarną owcą w tej radzie, więc staram się tam, gdzie to możliwe, nie wywoływać żadnego konfliktu, wstrzymuję się od głosu – dodaje radna.

Według jednej z mieszkanek gminy Trzciana podwyżka się wójtowi nie należy. – Naraził nas, mieszkańców, na stratę w postaci odmowy przyznania dotacji na sumę 136 tys. zł – mówi Anna Guśpiel. Mieszkanka Trzciany dodaje, że na jednym ze spotkań wiejskich na początku ub.r., wójt, zapytany o to, co mogłoby zostać wykonane za te pieniądze, odpowiedział, że kilkaset metrów drogi asfaltowej. – Ale następnie skomentował to, że to nie są żadne duże pieniądze – dodaje.

Według rozporządzenia rady ministrów z 25 IV 2008 r. wójt gminy do 15 tys. mieszkańców ma prawo zarabiać od 4200 do 5900 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, 1500-1900 zł brutto dodatku funkcyjnego, Przysługuje mu też dodatek specjalny (w wysokości 30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) oraz dodatek za wysługę lat (20% wynagrodzenia zasadniczego).

Podwyżka pensji wójta wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Smaczku sprawie dodaje fakt, że wójt Trzciany został skazany prawomocnym wyrokiem za poświadczenie nieprawdy przy ubieganiu się o unijną dotację i zgodnie z polskim prawem powinien zostać odwołany że stanowiska. Niedawno wojewoda wydał decyzję wygaszającą mandat wójta, od której rada gminy odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. – Dopóki nie będzie ostatecznej decyzji administracyjnej, całkowicie mogę pełnić funkcję – mówi Józef Nowak.