Powiat: radni uroczyście zadeklarowali – będzie żywy pomnik Jana Pawła II

Radni powiatowi jednogłośnie przyjęli wczoraj wieczorem rezolucję o intencji utworzenia w Bochni Centrum Solidarności Społecznej im. Jana Pawła II. Placówka miałaby obejmować nowy dom pomocy społecznej, zakład opiekuńczo-leczniczy, hospicjum stacjonarne oraz środowiskowy dom samopomocy.

Sesja miała bardzo uroczysty wydźwięk – w miesiąc po ogłoszeniu Jana Pawła II błogosławionym, uczniowie Zespołu Szkół w Mikluszowicach zaprezentowali radnym i zgromadzonym na sali gościom program artystyczny poświęcony postaci i myśli wielkiego Polaka.

Rezolucja podjęta przez radnych jednogłośnie, zawiera deklarację zabezpieczenia środków finansowych na utworzenie „żywego pomnika Jana Pawła II” w budżecie na rok 2012 i kolejne lata kadencji. Jednocześnie jest zaproszeniem dla gmin powiatu do współpracy przy budowie Centrum Solidarności.

Spotkanie wzbogacił wykład ks. dr Marka Leśniaka z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nt. polityki jako troski o dobro wspólne. Sesję zakończył koncert bocheńskiego chóru Pueri Cantores Sancti Nicolai