Małgorzata Szczepara odwołuje się do wojewody

Małgorzata Szczepara, była rzecznik praw konsumentów w powiecie bocheńskim, odwołała się do wojewody od decyzji rady powiatu w jej sprawie. Przypomnijmy, podczas czerwcowej sesji nadzwyczajnej Małgorzatę Szczeparę odwołano z funkcji, mimo, iż sama wcześniej złożyła dymisję. Opozycja już podczas sesji zwracała uwagę, że uchwała odwołująca rzecznika jest bezprzedmiotowa po tym, jak sama rzecznik podała się do dymisji.

Chciałabym, żeby wojewoda rozstrzygnął procedurę podejmowania uchwały o odwołaniu rzecznika, czy w całej rozciągłości była ona prawidłowa. Chodzi tutaj o to, czy złożona uprzednio przeze mnie dymisja miała skutki prawne, czy wcześniej przedstawione i przygotowane przez klub Koalicja dla Powiatu Bocheńskiego motywy odwołania rzecznika są zasadne. Chciałam przypomnieć, że, dla przykładu, kuriozalny powód odwołania rzecznika to było to, że brałam urlop udzielony wcześniej, jest to w ogóle śmieszny zarzut i chciałabym, żeby wojewoda jako organ nadzoru się temu przyjrzał – mówi Małgorzata Szczepara.

Małgorzata Szczepara nie jest Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta od 1 lipca, jednak przysługuje jej trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Formalnie zatem jest na pracownikiem starostwa do końca września.

Podobne odwołanie do wojewody składała Joanna Solak po odwołaniu z funkcji przewodniczącej rady powiatu. Ona jednak odnosiła się do treści, Małgorzata Szczepara zaś do formy odwołania.