Insp. Marek Rudnik, komendant policji, w Porannej Kawie

O problemie przemocy domowej, jego skali i możliwych sposobach wyjścia, o tym, jaki jest stopień wykrywalności przestępstw oraz o innych sprawach – w Porannej Kawie z insp. Markiem Rudnikiem, szefem bocheńskiej policji.