Reklama

BO Bochni: Mieszkańcy wybiorą spośród 33 projektów

Zakończył się dodatkowy nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r. na osiedlu Chodenice w Bochni.

Wpłynęło 6 propozycji zadań od mieszkańców tej części miasta. W wyniku zakończonej weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej projektów pod głosowanie zakwalifikowano wszystkie z nich.

Ostateczna lista projektów zakwalifikowanych do głosowania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Goczałkowskich – boczna (os. Proszowskie) – 20 000,00 zł

2. Wykonanie remontu nawierzchni trawiastej na boisku w Parku Rodzinnym Uzbornia na dz. 6658/3 (os. Uzbornia) – 35 000,00 zł

3. Siłownia letnia na placu rekreacyjnym przy ul. Goslara (os. Uzbornia) – 21 844,00 zł

4. Zakup 5 szt. lamp ulicznych z 2 panelami słonecznymi wraz z montażem lamp solarnych (typ proponowany Andromeda 6) (os. Kurów) – 56 844,00 zł

5. Schody wraz z chodnikiem (os. św. Jana–Murowianka) – 15 000,00 zł

6. Zaskakujący ogród – zagospodarowanie terenu zieleni jako ogrodu edukacyjnego (os. Słoneczne) – 56 844,25 zł

7. Ogrodzenie placu zabaw na osiedlu Solna Góra (os. Śródmieście–Campi) – 24 000,00 zł

8. Budowa obiektów małej architektury na Osiedlu Windakiewicza wraz z uzupełnieniem zieleni obok zestawu zabawowego (os. Windakiewicza) – 56 844,25 zł

9. Zieleń przy „Karolinie” wraz z remontem chodnika (os. Karolina–Krzeczowska) – 56 840,00 zł

10. Park rekreacyjny w sąsiedztwie „BSAG” – plac zabaw (os. Smyków) – 56 844,25 zł

11. Remont istniejącego boiska do piłki nożnej przy ul. Podedworze oraz doposażenie placu zabaw ul. Krzęczków (os. Krzęczków–Łychów) – 56 844,25 zł

12. Zielone Aleje (os. Śródmieście-Campi) – 30 000,00 zł

13. Budowa mini boiska przy ul. Łychów (os. Krzęczków-Łychów) – 30 000,00 zł

14. Jerzyki na Jana – Pożyteczne ptaki zamieszkujące osiedla (os. św. Jana-Murowianka) – 1 600,00 zł

15. Osiedle Dobrych Wibracji – Skrzydła Niepodległości (os. Niepodległości) – 3 000,00 zł

16. Aktywna młodzież – nowy obszar placu zabaw (os. św. Jana-Murowianka) – 36 026,70 zł

17. Remont chodnika łączącego ul. Murowianka z blokiem Murowianka 27 (os. św. Jana-Murowianka) – 6 150,00 zł

18. Zielone płuca Osiedla św. Jana (os. św. Jana-Murowianka) – 12 786,53 zł

19. ZaGOZpodarowanie osiedla Niepodległości (os. Niepodległości) – 1 844,25 zł

20. Skrzaty na Niepodległości (os. Niepodległości) – 2 000,00 zł

21. Poprawa bezpieczeństwa na drogach osiedlowych (os. Niepodległości) – 50 000,00 zł

22. Poprawa bezpieczeństwa w rejonie dworca PKP w Bochni poprzez montaż monitoringu i uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ulicy Gancarskiej (os. Proszowskie) – 40 000,00 zł

23. Remont nawierzchni boiska (os. Dołuszyckie) – 56 844,25 zł

24. Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy osiedlowej (os. Kolanów) – 56 844,00 zł

25. Bocheński Klub Sportowy – wystawy plenerowe na stulecie klubu (os. Śródmieście-Campi) – 22 210,00 zł

26. Wiata śmietnikowa na osiedlu Na Buczków (os. Proszowskie) – 10 000,00 zł

27. Odnowa drzewostanu na osiedlu Karolina (os. Karolina-Krzeczowska) – 10 000,00 zł

28. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy S. Wilczyńskiego i J. Dreścika (os. Chodenice) – 56 844,00 zł

29. Zagospodarowanie terenu zieleni otoczenia remizy OSP Chodenice (os. Chodenice) – 56 844,25 zł

30. Konserwacja istniejącego rowu przydrożnego (os. Chodenice) – 22 000,00 zł

31. Wykonanie ogrodzenia/żywopłotu wzdłuż ogrodzenia działki TKKF Raba Chodenice (os. Chodenice) – 7 183,20 zł

32. Montaż oświetlenia ulicznego na odcinku 200 metrów przy ul. Chodenickiej w pobliżu boiska piłkarskiego i TKKFu (4 lampy) (os. Chodenice) – 25 513,40 zł

33. Montaż stojaków rowerowych wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów przy ul. Chodenickiej w pobliżu boiska piłkarskiego i TKKFu (os. Chodenice) – 10 761,27 zł

  • CZYTAJ OPIS PROJEKTÓW – LINK: http://bochnia.eu/mieszkaniec/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2021/wykaz-projektow-zakwalifikowanych-do-glosowania-2/

Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu 2020 r.