Reklama

Miasto Bochnia i powiat porozumiały się w sprawie przebudowy boiska przy II LO

We wtorek 7 lipca,  Adam Korta – starosta, Ryszard Drożdżak – wicestarosta i Stefan Kolawiński – Burmistrz Miasta Bochnia podpisali umowę związaną z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcące w Bochni i PSP4 w Bochni wraz z zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury”. W spotkaniu uczestniczył też Marek Rudnik członek zarządu powiatu w Bochni. Zgodnie z umową do końca roku przy szkole powstanie boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz trzy boiska do badmintona.

Inwestycja zakłada przebudowę istniejącego boiska szkolnego, w miejscu którego powstanie nowoczesne, sportowe, wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej. Teren wokół boiska zostanie utwardzony i wykonany z kostki brukowej przewidziany jest montaż ławek i koszy na śmieci a także odwodnienie. Na terenie boiska będzie możliwość gry w siatkówkę, koszykówkę i badmintona.

Boisko zostanie wyposażone w sprzęt niezbędny do uprawiania poszczególnych dyscyplin, tj. słupy z tablicami i obręczami do koszykówki oraz słupy rozbieralne wraz z siatką do siatkówki i badmintona.

To asfaltowe boisko obecnie jest już spękane, młodzież w większym stopniu była narażona na urazy, a teraz to się zmieni. Nowe boisko przyczyni się do większego bezpieczeństwa użytkowników i zapewni komfortowe warunki do uprawniania sportu –mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Powiat Bocheński otrzymał dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 152 320,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Powiat Bocheński w ramach projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS”.

 

Informacja nadesłana