Reklama

62 zestawów komputerowych trafiło do bocheńskich szkół

4 maja w sali narad Urzędu Miasta Bochnia miało miejsce przekazanie sprzętu dla uczniów do zdalnego nauczania.

62 zestawy w postaci laptopa i akcesoriów przekazał na ręce dyrektorów bocheńskich szkół podstawowych burmistrz miasta Stefan Kolawiński.

Przypomnijmy, że miasto Bochnia w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskało grant w wysokości 100 000 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu
o wysokich przepustowościach”.

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kształcenie odbywa się za pomocą metod i technik na odległość wykorzystujących narzędzia komunikacji bez osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem. Nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych wymagają niezbędnego sprzętu umożliwiającego kontynuowanie procesu nauczania w warunkach domowych. Niestety, wielu uczniów nie ma dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Informacja nadesłana