OSP Kolanów zaprasza na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Ochotnicza Straż Pożarna w Kolanowie zaprasza dzieci i młodzież szkolną do udziału w etapie osiedlowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się w remizie strażackiej OSP w Kolanowie (ul. Kolanowska 35) w dniu 2 marca 2024 r. o godzinie 14. Kierowany jest on przede wszystkim do mieszkańców osiedla Kolanów, Dołuszyce i Niepodległości, ale wziąć w nim udział mogą dzieci i młodzież z terenu całego miasta.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Równolegle z etapem osiedlowym w wielu szkołach w mieście odbywa się równorzędny etap turnieju.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zakres tematyczny Turnieju:

• Historia ochrony przeciwpożarowej

• OSP i Związek OSP RP

• Prewencja przeciwpożarowa

• Ratownictwo medyczne

• Organizacja szeroko pojętego ratownictwa

Zapisy przyjmowane są do 1 marca na adres mailowy kontakt@ospkolanow.pl oraz poprzez stronę fb.com/osp.bochnia

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz gwarantowane miejsce w etapie miejskim turnieju, po którym można zakwalifikować się do etapu powiatowego.