Kierowcy odetchną. Droga Brzeźnica – Stary Wiśnicz wkrótce zostanie wyremontowana

W roku 2024 skończy się horror kierowców podążających drogą gminną z Brzeźnicy do Starego Wiśnicza. W poniedziałek podczas pierwszej tegorocznej Sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu radni przyjęli uchwałę o remoncie drogi gminnej nr 58010K Brzeźnica – Stary Wiśnicz w miejscowości Brzeźnica, w Gminie Bochnia. 

Jazda drogą nr 58010K w Brzeźnicy, na odcinku lasu oddzielającego Gminę Bochnia od Gminy Nowy Wiśnicz mówiąc eufemistycznie nie należy do komfortowych.  Ten stan utrzymuje się od wielu lat. Prowadzone doraźne prace w przeszłości nie przyniosły pożądanych efektów. Zasypanie dziur kruszywem przyniosło krótkotrwałe skutki, które ustały wraz z pierwszym intensywniejszym deszczem. Liczne dziury, nierówności powodują, że jazda tą drogą jest wyzwaniem dla każdego kierowcy przede wszystkim aut osobowych. Droga jest jednak często – jak na stan jaki w jakim się znajduje – uczęszczana przez kierowców, którzy tym szlakiem skracają sobie podróż na przykład w kierunku strefy ekonomicznej, do samej Brzeźnicy czy też dalej do Rzezawy. W samym uzasadnieniu przyjęcia uchwały radni wiśniccy zaznaczyli, że z drogi korzystają przede wszystkim mieszkańcy gminy Nowy Wiśnicz.
W roku ubiegłym, podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej Nowego Wiśnicza przyjęto uchwałę wyrażającą wolę przyjęcia do realizacji  wyremontowania drogi gminnej nr 58010K Brzeźnica – Stary Wiśnicz w miejscowości Brzeźnica, ale znajdującej się na terenie gminy Bochnia. Planowano, że zadanie zostanie zrealizowane (z budżetu gminy Nowy Wiśnicz) jeszcze w roku 2023. Warunkiem przeprowadzenia remontu było uzyskanie zgody rady Gminy Bochnia, która dopiero podczas sesji grudniowej wyraziła zgodę na powierzenie Gminie Nowy Wiśnicz zadania z zakresu właściwości samorządu Gminy Bochnia w roku 2024.

 

W poniedziałek 29 stycznia Rada Miejska w Nowym Wiśniczu ponownie podjęła uchwałę w sprawie drogi gminnej Brzeźnica – Stary Wiśnicz poprzez wprowadzenie zmiany do wrześniowej uchwały polegającej na tym, że remont drogi zostanie pokryty ze środków budżetu Gminy Nowy Wiśnicz na rok 2024. Szczegóły remontu oraz zasady finansowania zdania maja zostać określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Nowy Wiśnicz a Gminą Bochnia.