Nagrodzono uczniów z bocheńskich szkół podstawowych w drugiej edycji konkursu na stypendium Partnerskiego Miasta Roselle

11 grudnia w Urzędzie Miasta Bochnia odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Partnerskiego Miasta Roselle. To już druga edycja konkursu zorganizowanego we współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Roselle Sister Cities Association – głównym pomysłodawcą i fundatorem stypendiów oraz Urzędem Miasta Bochnia.

 

Celem przedsięwzięcia jest niezmiennie udzielenie głosu młodemu pokoleniu, które w przyszłości będzie kreowało polską rzeczywistość.

Misją konkursu jest propagowanie wrażliwości na problemy młodych ludzi poprzez prezentację ich doświadczeń oraz subiektywnego punktu widzenia. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas ósmych bocheńskich szkół podstawowych, którzy wkrótce wybiorą nową życiową drogę, aby podzielili się swoimi osobistymi obserwacjami na ważne społeczne zagadnienia.

W tym roku uczestnicy konkursu mieli za zadanie napisać rozprawkę nt. „Jak odnajdujesz się
w dzisiejszym świecie?”. Nad oceną prac czuwały wewnątrzszkolne komisje powołane przez dyrektorów placówek.

Laureatami zostali uczniowie, którzy zaprezentowali najciekawszy i najbardziej inspirujący punkt widzenia. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody pieniężne w wysokości po 1000 zł każdy ufundowane przez Roselle Sister Cities Association oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Bochnia.

Lista Laureatów Konkursu:

 

Milena Klasa – uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza

Karolina Smutek – uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego

Ismena Łacny – uczennica Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Barbary

Przemysław Babicz – uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki

Mikołaj Sterkowicz – uczeń Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II

 

Podczas uroczystego wręczania nagród burmistrz Stefan Kolawiński wspomniał o początkach współpracy obu miast partnerskich i to, jak ona przez prawie 20 lat funkcjonowała. To właśnie na kanwie tych wspólnych kontaktów rok temu zrodził się pomysł, zainicjowany przez stronę amerykańską organizacji konkursu, w którym będą mogli bliżej poznać postrzeganą przez dzisiejszą młodzież rzeczywistość.

Gospodarz Solnego Grodu podkreślił, że tegoroczny temat rozprawki był jego zdaniem trudniejszy od tego, z którym mierzyli się uczestnicy konkursu rok temu i tym bardziej jest pełen uznania dla naszego młodego pokolenia. Jednocześnie wyraził swoją radość, że konkurs cieszył się tak sporym zainteresowaniem.

W trakcie ceremonii wręczenia stypendiów odczytany został także list gratulacyjny nadesłany z  Roselle od Barbary Rajskiej-Kulig – przedstawicielki ze Stowarzyszenia z Roselle Sister Cities Association.

„Za nami druga edycja Konkursu na Stypendium Miasta Partnerskiego Roselle. Dziękuję Panu Burmistrzowi, Dyrektorom Szkół oraz wszystkim nauczycielom, którzy byli zaangażowani w przebieg tego konkursu. Szczególne podziękowania kieruję do Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta za koordynację i nadzór nad prawidłowym przebiegiem” – podkreśliła jedna z inicjatorek przedsięwzięcia.

„Tegoroczne pytanie konkursowe zostało zaproponowane przez stronę bocheńską. Przyznam, że to pytanie bardzo nam się spodobało. Głównie dlatego, że trafiło w sedno tego Konkursu (…) Chcieliśmy, abyście otworzyli swoje serca i podzielili się tym, co Wam w duszy gra. I ponownie nie zawiedliśmy się! I znów rozpierała nas duma czytając prace konkursowe. Należą się Wam duże brawa!” – dodała przedstawicielka ze Stowarzyszenia.

W dalszej części listu Barbara Rajska-Kulig zwróciła się do każdego z Laureatów dzieląc się swoimi refleksjami na temat ich prac.

Na zakończenie głos ponownie zabrał burmistrz Stefan Kolawiński, który zwrócił się do obecnych na spotkaniu dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców gratulując im tego, jaką młodzież wychowują. Jednocześnie wyraził nadzieję, że dzięki takim osobom możemy być spokojni o naszą wspólną przyszłość.