Bochnia. Burmistrz przekazał sprzęt dla OSP Kolanów

Dziś w Urzędzie Miasta Bochnia odbyło się przekazanie sprzętu ratowniczego oraz wyposażenia osobistego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kolanów. Burmistrz Stefan Kolawiński przekazał zakupiony sprzęt na ręce komendanta miejscowej OSP Kamila Rajcy oraz wiceprezesa jednostki Pawła Rajcy.

Gmina Miasta Bochnia pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 25 tys. złotych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 27 777,68 zł. W ramach tych środków zakupiono:

– latarki kątowe – 6 szt.,

– sygnalizatory bezruchu – 5 szt.,

– szelki – 2 szt.,

– linki ratownicze – 3 szt.,

– radiotelefon – 1 szt.,

– strój bojowy 3-częściowy Nomex – 1 szt.,

– rękawice Kong Pro – 10 szt.

Przekazany sprzęt, jak i wyposażenie z pewnością przyczyni się do gotowości bojowej jednostki, zwiększając jakość realizowanych przez nią zadań, a także podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i okolic.