reklama a

DRWINIA. Trwa rekrutacja do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

  • osoby starsze, nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia,zamieszkałe na terenie Gminy Drwinia potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,

– które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego

ZAPRASZAMY DO DZIENNEGO DOMU SENIOR +

wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 w Drwini, Drwinia 57, 32-709 Drwinia