Niemal 5500 uczniów w szkołach ponadpodstawowych

Dziś w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Bocheński naukę rozpoczęło 5450 uczniów w 183 oddziałach. Do klas pierwszych zostało przyjęte 1402 uczniów w 43 oddziałach. Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego Adam Korta Starosta Bocheński skierował do dyrekcji szkół, nauczycieli, uczniów oraz rodziców list.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:

Zespół Szkół Nr 1 w Bochni – 1816 uczniów w 57 oddziałach
Zespół Szkół Nr 2 w Bochni – 750 uczniów w 25 oddziałach
Zespół Szkół Nr 3 w Bochni – 862 uczniów w 31 oddziałach
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie – 364 uczniów w  14 oddziałach
I Liceum Ogólnokształcące w Bochni – 1005 uczniów w 34 oddziałach
II Liceum Ogólnokształcące w Bochni – 653 uczniów w 22 oddziałach

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, drodzy Uczniowie i Rodzice!

Po wakacyjnej przerwie we wszystkich polskich szkołach rozpoczynają się dzisiaj zajęcia.

W tym szczególnym dniu myślami i sercem jestem ze wszystkimi uczniami, szczególnie zaś z tymi, którzy dopiero zaczynają swoją szkolną przygodę. Ze względu na zmianę środowiska pierwsze dni nauki mogą być dla Was, pierwszoklasistów szkół ponadpodstawowych, trudne. Jestem jednak przekonany, że w każdej sytuacji spotkacie się z życzliwością i wszechstronną pomocą dyrekcji, nauczycieli i wychowawców.

Tego dnia nie można zapomnieć o rodzicach. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dzieci były pod dobrą opieką, gwarantującą im bezpieczeństwo i kompetentne przekazywanie wiedzy.

Rozpoczęcie roku szkolnego jest odpowiednią okazją, aby docenić ciężką pracę dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców. Zwykle nie uświadamiamy sobie w pełni, jak ważną pracę Państwo wykonują. W znaczący sposób właśnie od Państwa zależy rozwój naszego kraju, niemożliwy bez ludzi dobrze wykształconych. To Państwo przekazujecie wiedzę
i formujecie kolejne pokolenia, które w przyszłości przejmą odpowiedzialność za Polskę. Nie mogę pominąć także pracowników administracji oświatowej. Pragnę Państwu podziękować za trud, bez którego sprawne działanie szkół nie byłoby możliwe.

Szanowni pedagodzy, uczniowie i rodzice!

Szkoła powinna uczyć i wychowywać. Dbać o przygotowanie młodych ludzi, zarówno do dalszego kształcenia się w szkołach wyższych  jak i wpajać im umiejętności skutecznego,             a zarazem zgodnego z uniwersalnym kodeksem moralnym zachowania w codziennym życiu. Aby cele te mogły być spełnione, proces dydaktyczny powinien przebiegać w warunkach dyscypliny, stawiania wymagań  i wzajemnego szacunku między pedagogami i uczniami. Tylko w warunkach ścisłego przestrzegania szkolnych standardów można realizować ambitne plany edukacyjne.

Bardzo ważne jest także to, aby polska szkoła wychowywała swoich uczniów
w duchu patriotycznym, dbając o wpojenie im pamięci historycznej i poczucia przynależności do wspólnoty narodowej i obywatelskiej. Słowo „Ojczyzna” nie jest i nie może być słowem wstydliwym.

Wszystkim pedagogom, uczniom i ich rodzicom gorąco życzę powodzenia
w wypełnianiu trudnych obowiązków w nowym roku szkolnym.