55 notebooków dla szkół z Powiatu Bocheńskiego

Powiat Bocheński zakupił 55 notebooków  dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. Zakup został zrealizowany w  ramach Rozwój kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Głównym celem  zadania jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie. Była to druga edycja wsparcia dla szkół branżowych i techników naszego powiatu. Projekt Modernizacji zakładał również pomoc uczniom w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych w celu dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy jak również  poprawa warunków praktycznej nauki zawodu, wzmocnienie potencjału społecznego powiatów oraz  polepszenie warunków nauczania i pracy nauczycieli. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 139 359,00 zł przy czym wartość dofinansowania stanowiła 90% tej kwoty. W pierwszej edycji udało się zakupić 34 sztuki laptopów. Projekt realizowany był od 2017 roku, a jego zakończenie planowane jest na sierpień 2023 roku.