reklama a

Nowy Wiśnicz. W 80 rocznicę ucieczki Witolda Pileckiego z Auschwitz

W niedzielę zakończył się trwający od 28 kwietnia br. Rajd Konny szlakiem ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz. To już ósmy raz ułani pokonują trasę ucieczki wyruszając z Oświęcimia i przemierzając kolejne etapy przez Alwernię, Tyniec, okolice Wieliczki i Puszczę Niepołomicką, Bochnię finalnie docierają do Nowego Wiśnicza.

Trasa Rajdu nawiązuje do ucieczki Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz w nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Pilecki wraz z dwoma towarzyszami ucieczki: Edwardem Ciesielskim i Janem Redzejem dotarli do Bochni, a stamtąd Pilecki trafił (3 maja) do Nowego Wiśnicza – do Koryznówki, do domu Tomasza Serafińskiego.

To właśnie tam poznał osobę, pod nazwiskiem której (korzystał z pozostawionej w Warszawie kenkarty należącej do Serafińskiego) funkcjonował przez ostatnie lata okupacji – przed i w trakcie pobytu w KL Auschwitz.

Podczas uroczystości oprócz uczestników rajdu obecni byli zaproszeni goście, poczty sztandarowe szkół z terenu gminy, delegacje z miejsc, którym Pilecki patronuje oraz mieszkańcy i turyści. Początek uroczystości miał miejsce przy Muzeum Pamiątek po Janie Matejce „Koryznówka”, gdzie po przybyciu ułanów nastąpiło złożenie meldunku o zakończeniu rajdu, Burmistrz Nowego Wiśnicza Pani Małgorzacie Więckowskiej przez prezesa Towarzystwa Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chrzanowie – komendanta rajdu Ryszarda Sobieraja.

Tradycyjnie w trakcie uroczystości  miały miejsca przemówienia zaproszonych gości, a wśród nich Ministra Edukacji i Nauki – prof. Włodzimierza Bernackiego, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marty Malec-Lech, radnych sejmiku wojewódzkiego  – Anny Mikosz i Piotra Dziurdzi, gospodyni miejsca – Marii Serafińskiej-Domańskiej, Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzaty Więckowskiej. Goście oraz uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe medale okolicznościowe. Poza przedstawicielami wiśnickiego samorządu, w uroczystości udział wzięli również  Dyrektor ZK płk Paweł Jastrzębski, dyrektorzy szkół wraz z delegacjami młodzieży z pocztami sztandarowymi ze szkół gminy Nowy Wisnicz, a także przedstawiciele Szkoły Podstawowej  z Jodłówki, OSP Bieńkowice, grup rekonstrukcyjnych 21 Pułk Ułanów Nadwiślańskich, Krakowskiego Szwadronu Ułanów im. Józefa Marszałka Piłsudskiego, 5 Dywizjonu Artylerii Konnej.

Przy tablicy upamiętniającej pobyt rtm. Witolda Pileckiego w Wiśniczu delegacje złożyły kwiaty oraz znicze. Podczas przemówienia Ryszard Sobieraj telefonicznie złożył meldunek o zakończeniu rajdu Andrzejowi Pileckiemu (syn rotmistrza), który wraz ze swoją siostrą, Zofią Pilecką-Optułowicz objął patronat nad rajdem.

Podczas wydarzenia można było również zobaczyć oraz przymierzyć wyposażenie indywidualne żołnierza WOT. Formację reprezentowali żołnierze 112 Batalionu Lekkiej Piechoty z Oświęcimia z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

Źródło: nowywisnicz.pl, własne