reklama a

I Sympozjum „Wiara, Nadzieja, Rodzina” i II Koncert Uwielbienia w Łapanowie. Zdjęcia

20 listopada 2022 roku po raz drugi zimy, jesienny wieczór w Łapanowie rozgrzały i rozświetliły dźwięki muzyki i świateł płynące ze sceny II Koncertu Uwielbienia.

Trzeba było zaangażowania i determinacji organizatorów tego wydarzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II i Stowarzyszenia ARS – Akademia Rozwój Szansa, aby pozyskać fundusze i przekonać do występu utalentowanych artystów. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął  Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Adam Korta, Starosta Bocheński. Partnerem wydarzenia było Centrum Kultury Gminy Łapanów, Powiat Bocheński, EventLight, Robertus.

Wydarzenie rozpoczęło  Sympozjum „Wiara, Nadzieja, Rodzina”, w którym zaproszeni specjaliści: ks. Ryszard Gacek, ks. Bartłomiej Grociak, dr prawa kanonicznego Bogumiła Olejnik, psycholog Katarzyna Dreścik, pan Dominik Guzik dzielili się swoimi doświadczeniami i obserwacjami na temat kondycji polskiej młodzieży, ich oczekiwań wobec świata dorosłych. Licznie przybyli na panel dyskusyjny nauczyciele, rodzice, katecheci zastanawiali się, w jaki sposób zmiany zachodzące we współczesnym świecie wpłynęły na model rodziny, autorytety młodych, podejmowane przez nich wybory życiowe. Uczestniczący w sympozjum Wicewojewoda Małopolski  Ryszard Pagacz podzielił się swoim doświadczeniem rodzicielskim, podkreślając konieczność obecności w życiu dziecka, bo wychowanie to otwieranie okien na innych, na świat i na Boga. Drugi Koncert Uwielbienia miał miejsce na hali sportowej szkoły, swoją obecnością uświetnili go: wiceminister pan Włodzimierz Bernacki, poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski, wicestarosta pan Ryszard Drożdżak reprezentujący pana Adama Kortę – Starostę Bocheńskiego, Jerzy Błoniarz – członek Zarządu Powiatu w Bochni, radni Powiatu –  Marek Patalita oraz Paweł Leśniak, księża proboszczowie parafii Łapanów oraz parafii Tarnawa, wójt Gminy Łapanów –  Andrzej Śliwa, wójtowie ościennych gmin, pani Wioletta Nowojowska – dyrektor CK Gminy Łapanów, dyrektorzy szkół, radni gminy.

Ze sceny popłynęły dynamiczne dźwięki songów, piosenek dziękczynnych wielbiących Boga, i także takie, które powstały specjalnie na to wydarzenie. Artystom tego formatu co Małgorzata Szarek, Marcin Jajkiewicz, Anna Bystroń-Jajkiewicz oraz solistom: Emilii Błasińskiej, Joannie Biernat, Katarzynie Kuchnik oraz Szymonowi Ciszek towarzyszył chór, znakomici muzycy, a także chórek dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej. Koncert zakończyło wspólne odśpiewani „Barki” i ponowne przywołanie postaci Jana Pawła II, którego nauczanie i obecność na terenie naszej parafii stała się powodem do wdzięczności Bogu za ten dar i okazją do przypomnienia najważniejszych prawd Jego nauczania. I jeszcze ogromne wzruszenie widowni i zapewnienie, że za rok znowu będziemy razem…

Koncert powstał dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Starostwa Powiatowego w Bochni oraz wielu lokalnym darczyńcom – ludziom wielkiego serca.