Droga w Dąbrówce zamknięta do 25 listopada

O poniedziałku 21 do 25 listopada droga powiatowa w Dąbrówce jest zamknięta. Jest to spowodowane prowadzanym właśnie remontem drogi powiatowej i układaniem warstwy konstrukcyjnych na tej drodze.

Zamknięcie drogi obowiązuje w godzinach 8.00-17.00. Utrudnienia dojazdów do posesji są ograniczone do niezbędnego minimum jednak przejazd tranzytowy tym ciągiem komunikacyjnym nie będzie możliwy przez cały czas prowadzenia robót. Wykonawca zapewni ręczne kierowanie ruchem w newralgicznych miejscach całej trasy.  Liczymy na wyrozumiałość za spowodowane utrudnienia w komunikacji.