Reklama

Ponad 10 tysięcy złotych zebranych podczas świątecznej kwesty

Podczas niedawno zakończonej kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków na terenie cmentarza komunalnego w Bochni przy ulicy Orackiej uzbierano ponad 10 tysięcy złotych. Poniżej przedstawiamy informację Komitetu Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni, działającego przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej.

 

Zakończyliśmy XXIX Kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni. W minioną niedzielę i wtorek, przy wszystkich bramach prowadzących na najstarszy bocheński cmentarz, kwestowało łącznie 60 uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Bochni oraz 24 członków Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej i Teatru Artystokrackiego.

Podczas tegorocznej Kwesty zebrano łącznie 10023 zł i 85 groszy.

 Dziękujemy wszystkim kwestujących za poświęcony czas i godne podziwu zaangażowanie. Naszą wdzięczność w sposób szczególny kierujemy do wszystkich Państwa, którzy swoją hojnością wsparli to dzieło. Dzięki Państwa życzliwości i ofiarności w przyszłym roku będziemy mogli kontynuować prace na bocheńskim cmentarzu przy ul. Orackiej. Decyzja dotyczącą wyboru konkretnego grobu, który zostanie objęty pracami naprawczymi, podamy do informacji publicznej w późniejszym terminie, w związku z niestabilną sytuacją rynkową i wynikającymi z tego trudnościami w oszacowaniu kosztów prac.

Jeszcze raz dziękujemy i już dziś zapraszamy do przyszłorocznej, jubileuszowej XXX Kwesty na ratowanie zabytkowych nagrobków i pomników cmentarza komunalnego przy ul. Orackiej w Bochni!

 

Z wyrazami szacunku

Komitet Ratowania Zabytkowej Części Cmentarza Komunalnego w Bochni,
działający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej