Rekordowa ilość chętnych do Małopolskich Terytorialsów

16 września w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiła rekordowa ilość – 220 osób.

W inte3nsywnym szkoleniu podstawowym udział weźmie 16 osób, w wyrównawczym – 84. Ochotnicy szkolą się pod okiem doświadczonej kadry instruktorskiej w Stałym Rejonie Odpowiedzialności 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej.

Żołnierze szkolenia podstawowego (osoby, które nie miały do czynienia z służbą wojskową) skupiają się głównie na zagadnieniach taktycznych potrzebnych do przetrwania na współczesnym polu walki, medycynie pola walki, szkoleniu strzeleckim i topografii. Nowo wcieleni, którzy są żołnierzami rezerwy i składali przysięgę, przejdą 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, które ma na celu odświeżenie nabytych umiejętności i zapoznanie się ze specyfiką działania w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Szkolenie podstawowe i wyrównawcze dla nowo wcielonych żołnierzy kończy się najważniejszym zadaniem – pętlą taktyczną, czyli egzaminem sprawdzającym nabytą przez nich wiedzę. Pierwszym punktem pętli jest egzamin ze strzelania. Następnie żołnierze przemieszczą się na pas ćwiczeń taktycznych. Obrona przed środkami masowego rażenia, organizowanie bazy patrolowej, reagowanie na kontakt ogniowy, ewakuacja rannego z pola walki – to tylko część umiejętności, znajomością których będą musieli się wykazać. Ochotnicy wyjaśnią także m.in. umiejętność programowania radiostacji czy określania azymutów. Żołnierze, którzy pozytywnie przejdą pętlę taktyczną złożą uroczystą przysięgę wojskową, która odbędzie się w sobotę, 1 października 2022 r. o godz. 11:00 na Rynku w Limanowej.

Zakończenie wielogodzinnego sprawdzianu z wynikiem pozytywnym będzie stanowić przepustkę do dalszego szkolenia w jednym z etatowych batalionów 111 blp w Krakowie-Rząsce, 112 blp w Oświęcimiu, 113 blp w Tarnowie i 114 blp w Limanowej.

Cały cykl szkolenia obejmuje okres trzech lat zapoznawania się z wojskowym rzemiosłem, skupia się na uzyskaniu zdolności do wykonywania szerokiego spektrum zadań realizowanych przez pododdziały terytorialsów. W pierwszym roku żołnierze przechodzą szkolenie indywidualne, drugi rok obejmuje szkolenie specjalistyczne, w trzecim roku odbywa się tzw. szkolenie zgrywające w ramach pododdziału i batalionu.

Zainteresowani kandydaci do wstąpienia w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mogą zgłaszać się do rekruterów  https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl lub właściwych terytorialnie Wojskowego Centrum Rekrutacji (dawniej WKU)