reklama a

50 projektów zakwalifikowanych pod głosowanie BO 2023

W naborze projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2023 r. wpłynęło 52 propozycje zadań. 50 z nich zostały dopuszczonych do głosowania.

Spektrum zadań, jakie zaproponowali mieszkańcy jest bardzo szerokie – spora ilość projektów dotyczy wymiany, bądź budowy nowego oświetlenia przy bocheńskich ulicach. Wśród pomysłów znalazły się również kwestie bezpieczeństwa w postaci wykonania wyniesionych przejść dla pieszych oraz utworzenia ronda. Pojawiły się także propozycje: rozbudowy istniejących siłowni i placów zabaw, remontu boiska sportowego i parkingu, utwardzenia poboczy oraz budowy chodnika. Kilka projektów dotyczy również estetyki i czystości w naszym mieście.

Po przeprowadzonej weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej projektów pod głosowanie zakwalifikowano 50 z nich – 10 inicjatyw ogólnomiejskich i 40 osiedlowych.

 

Projekty zakwalifikowane do głosowania:

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 • Rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz stworzenie zielonej siłowni na osiedlu Krzęczków-Łychów – 188 989,50 zł
 • Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Bochni – 189 723,34 zł
 • Organizacja obchodów 100-lecia OSP Chodenice – Bochnia 1923-2023 – 80 000,00 zł
 • Park – strefa aktywności, pięknej zieleni i czystego powietrza – 189 723,34 zł
 • Rewitalizacja oczka wodnego w Parku Rodzinnym Uzbornia – 30 000,00 zł
 • „Trzecie miejsce” strefą wypoczynku dla każdego – edycja II – 54 600,00 zł
 • Poprawa warunków uprawiania sportu poprzez modernizację infrastruktury na stadionie MOSiR w Bochni – 73 500,00 zł
 • Rewaloryzacja skweru z pomnikiem Ofiar Holocaustu przy ulicy Niecałej – 59 000,00 zł
 • Zwolnij! Wyświetlacze prędkości z analizą ruchu pojazdów na wjazdowych ulicach miasta – 90 000,00 zł
 • Utworzenie ronda na skrzyżowaniu ulic Wygoda i Poniatowskiego – 125 000,00 zł

OPISY PROJEKTÓW (http://bochnia.eu/mieszkaniec/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2023/wykaz-projektow-zakwalifikowanych-pod-glosowanie-2/projekty-ogolnomiejskie-4/)

 

PROJEKTY OSIEDLOWE

 • Remont parkingu przy bloku ul. Karolina 7 (os. Karolina – Krzeczowska) – 50 000,00 zł
 • Chodnik strona zachodnio-północna przy bloku Murowianka 27A (os. św. Jana-Murowianka) – 15 000,00 zł
 • Plac zabaw przy kolanowskiej świetlicy (os. Kolanów) – 50 000,00 zł
 • Wykonanie utwardzenia pobocza drogowego przy ul. Kurów na dz. 4523/1, 4591 (os. Kurów) – 50 000,00 zł
 • Wykonanie remontu boiska do koszykówki wraz z zakupem 13 ławek na placu rekreacyjnym przy ul. Widok na dz. 6802/2, 6801, 6800 (os. Uzbornia) – 50 000,00 zł
 • Remont i wymiana małej architektury na Osiedlu Słonecznym (os. Słoneczne) – 50 000,00 zł
 • Doposażenie Placu Zabaw na Osiedlu Solna Góra (os. Śródmieście-Campi) – 10 000,00 zł
 • Oświetlenie drogi przy ul. Kolanowskiej wzdłuż lasu (os. Kolanów) – 50 000,00 zł
 • Wiata śmietnikowa (os. Karolina-Krzeczowska) – 50 000,00 zł
 • Plac zabaw (os. Smyków) – 50 000,00 zł
 • Dębcza – teren rekreacji i sportu (os. Krzęczków-Łychów) – 50 000,00 zł
 • Dalsze zagospodarowanie terenu os. Windakiewicza (os. Windakiewicza) – 15 000,00 zł
 • Zakup dodatkowych urządzeń dla placu zabaw na osiedlu Krzęczków-Łychów (os. Krzęczków-Łychów) – 49 999,50 zł
 • Rozbudowa (modernizacja) istniejącego placu zabaw na ul. Murowianka – ul. Brzeźnicka (os. św. Jana-Murowianka) – 49 962,60 zł
 • Ratownictwo wodne oraz usuwanie skutków porywistych wiatrów – zakup sprzętu dla potrzeb bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Chodenice (os. Chodenice) – 50 000,00 zł
 • Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i czystości na osiedlu „Proszowskie” (os. Proszowskie) – 50 000,00 zł
 • Częściowe ogrodzenie placu zabaw (os. Dołuszyce) – 20 000,00 zł
 • Oświetlenie napowietrzne ul. Dołuszyckiej [jeden punkt oświetleniowy] (os. Dołuszyce) – 25 000,00 zł
 • Odwodnienie ścieżki asfaltowej łączącej ulicę Polną z kładką nad KN2 (os. Śródmieście-Campi) – 49 188,00 zł
 • Estetyczna informacja publiczna (os. Niepodległości) – 10 000,00 zł
 • Skrzaty na Niepodległości (os. Niepodległości) – 5 000,00 zł
 • Wykonanie sceny letniej przy OSP Dołuszyce ul. Rydla (os. Dołuszyce) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Słoneczne) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Śródmieście-Campi) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Karolina-Krzeczowska) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. św. Jana-Murowianka) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Krzęczków-Łychów) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Dołuszyce) – 50 000,00 zł
 • Utwardzenie placu przy Legionów Polskich (os. Niepodległości) – 35 000,00 zł
 • Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Dołuszyckiej (os. Dołuszyce) – 49 784,00 zł
 • Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (os. Uzbornia) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Kurów) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Windakiewicza) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Proszowskie) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Niepodległości) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Kolanów) – 50 000,00 zł
 • Wymiana tradycyjnego oświetlenia ulicznego na nowoczesne oświetlenie LEDowe (os. Chodenice) – 50 000,00 zł
 • Bezpieczne przejście – bezpieczni piesi (os. Śródmieście-Campi) – 50 000,00 zł
 • Poprawa bezpieczeństwa w rejonie dworca PKP w Bochni poprzez rozbudowę oświetlenia ulicznego i monitoring przy ulicy Garncarskiej (os. Proszowskie) – 45 000,00 zł
 • „Wiem więcej lokalnie” – wymiana i uzupełnienie gablot informacyjnych na terenie Osiedla „Proszowskie” (os. Proszowskie) – 5 000,00 zł

OPISY PROJEKTÓW (http://bochnia.eu/mieszkaniec/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2023/wykaz-projektow-zakwalifikowanych-pod-glosowanie-2/projekty-osiedlowe-4/)

 

PROJEKTY NIEZAKWALIFIKOWANE POD GŁOSOWANIE

 • Komfortowo na basenie (OGÓLNOMIEJSKI)
 • Pianino publiczne jako dodatkowa forma integracji (os. Śródmieście-Campi)

 

Głosowanie nad projektami odbędzie się we wrześniu 2022 r.