150 tysięcy złotych na zabytki Bocheńszczyzny

Remont elewacji Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy, konserwacja ołtarza w Kościele w Chełmie czy odnowienie polichromii w Kościele w Cerekwi to tylko niektóre z rzeczy, które zostaną wykonane dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Radę Powiatu w Bochni.

Zarząd Powiatu spotkał się z gospodarzami dotowanych obiektów. Okazją było przekazanie symbolicznych czeków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. W tym roku na ten cel przeznaczono 150 tysięcy złotych.

Powiat Bocheński jest wyjątkowo bogaty w spuściznę kulturową. W naszym regionie jest wiele obiektów zabytkowych, które wymagają zabezpieczenia, przeprowadzenia remontów czy wykonania konserwacji. Dlatego systematycznie, przeznaczamy środki na zabezpieczenie tych ważnych dla naszego regionu reliktów przeszłości — wyjaśnia starosta Adam Korta.

Wsparcie otrzymały:

Parafia pw. św. Wawrzyńca w Cerekwi – czyszczenie polichromii figuralnej, malowanie gładkiego tła sklepień i ścian, odnowienie polichromii i zdobień złotniczych – 15 000 zł

Gmina Drwinia – renowacja pomnika ks. Stojałowskiego z 1938 r. – 10 000 zł

Parafia pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie – badania konserwatorskie nawarstwień malarskich we wnętrzu – 10 000 zł

Parafia pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie – konserwacja dolnej kondygnacji ołtarza głównego – 15 000 zł

Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa w Żegocinie – konserwacja ogrodzenia muru wokół kościoła – 20 000 zł

Parafia pw. św. Anny w Łapczycy – konserwacja zabytkowego wyposażenia gotyckiego kościoła pw. Narodzenia NMP w Łapczycy – 5 000 zł

Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej – remont elewacji zewnętrznej Sanktuarium św. Szymona z Lipnicy – 20 000 zł

Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej – opracowanie projektu remontu elewacji frontowej kamienicy Domu Bochniaków – 5 000 zł

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej i św. Leopolda w Rzezawie – wymiana posadzki w kościele parafialnym w Rzezawie – 10 000 zł

Parafia pw. św. Joachima w Krzyżanowicach – konserwacja i renowacja drzwi drewnianych wejściowych oraz okien kościoła – 10 000 zł

Parafia pw. św. Mikołaja Biskupa pa w Bochni – prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji kościoła w zakresie konserwacji drzwi i wymiany stolarki okiennej zakrystii – 20 000 zł

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gawłowie – konserwacja techniczna i estetyczna klasycystycznego ołtarza – 10 000 zł