Reklama

Gmina Bochnia: 6,5 mln na budowę budynku użyteczności publicznej w Baczkowie

 W Gminie Bochnia powstanie nowy budynek użyteczności publicznej. Inwestycję wesprze Rządowy Fundusz Polski Ład. Symboliczny czek na kwotę 5,5 mln zł na ręce Wójta Gminy Bochnia przekazał Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP.

Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego budynku o powierzchni ok 800 m2 wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek będzie pełnił funkcję: szkoły podstawowej, remizy OSP oraz zaplecza społeczno-kulturalnego. Przewidywana wartość inwestycji, to 6,5 mln zł, zaś kwota dofinansowania to: 5,5 mln zł.

Każda z części budynku będzie funkcjonować jak odrębny segment (osobne wejścia, zaplecze itd.) Cześć przeznaczona zostanie pod funkcję szkoły podstawowej. Powstaną sale szkolne dla dzieci uczące się w klasach I-III, biblioteka szkolna,  świetlica szkolna, pełniąca również funkcję stołówki z punktem wydawania posiłków, zaplecze sanitarno-porządkowe i socjalne. W innej części powstanie remiza OSP, w której pojawi się garaż dla wozu strażackiego, zespół szatniowy dla strażaków, sala do zebrań, zaplecze socjalno-sanitarne. W nowych pomieszczeniach swoją siedzibę będzie miała Orkiestra Baczków, która obejmować będzie salę prób,  zaplecze socjalno-sanitarne, magazyn sprzętu.

W ramach zagospodarowania terenu wykonane zostaną dojścia do budynku, miejsca postojowe, powstaną miejsca z zielenią urządzoną.

To jest dobra wiadomość. Dzięki środkom z funduszu Polski Ład powstanie kolejny obiekt na terenie Gminy Bochnia. Tym razem będzie przeznaczony na potrzeby szkoły podstawowej, ochotniczej straży pożarnej, która od dawna boryka się z brakiem stosownych pomieszczeń oraz dla Orkiestry Baczków – powiedział wójt gminy Marek Bzdek

Na początku bieżącego roku odbyło się spotkanie dotyczące uzgodnienia wstępnej koncepcji tego obiektu . W spotkaniu uczestniczył Wiesław Krajewski Poseł na Sejm RP, Piotr Dziurdzia Radny Sejmiku, Mariusz Zając Radny Rady Powiatu Bocheńskiego, druhowie z OSP Baczków, dyrekcja Szkoły podstawowej oraz przedstawiciele Orkiestry Baczków. Obecnie Orkiestra składa się z 60 członków i grupy dziecięcej Baczkusie. Od kilku lat odnosi ona znaczące sukcesy i przygotowuje co raz to wspanialsze wydarzenia a niestety warunki w których muszą pracować są trudne bo obecnie funkcjonują w dwóch maleńkich pomieszczeniach. Sporo prób odbywa się w hali sportowej w Łapczycy, ale dzięki tej inwestycji Orkiestra będzie miała do swojej dyspozycji nowoczesne pomieszczenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Baczkowie również na dzień dzisiejszy nie dysponuje wystarczającym zasobem pomieszczeń.

Muszę również myśleć perspektywicznie, jeżeli chodzi o szkołę podstawową, Baczków systematycznie się rozbudowywuje, w szkole przybywa uczniów więc jest potrzeba aby powiększyć przestrzeń będącą do dyspozycji szkoły. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to, abyśmy to dofinansowanie otrzymali a w szczególności dziękuję Wiesławowi Krajewskiemu Posłowi na Sejm RP, który wspiera Gminę Bochnia, Piotrowi Dziurdzia Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego oraz Mariuszowi Zającowi Radnemu Rady Powiatu Bocheńskiego. Dla nas to jest ważna i duża kwota–  dodał wójt Marek Bzdek.