Reklama

Podatek od kupna samochodu – jak rozliczyć PCC-3?

W wypadku zakupu samochodu osobowego, gdy wykorzystana została umowa kupna sprzedaży jednym z obowiązków kupującego jest opłacanie podatku od czynności cywilnoprawnych, który czasem zwany jest podatkiem od kupna samochodu. Jak to wykonać i jak wysoki jest ten podatek?

Czym jest podatek od kupna auta i co to PCC-3?

Podatek od kupna auta to tak naprawdę podatek od czynności cywilnoprawnych. Spotkać go można również pod skrótem PCC. Jest on regulowany przez Ustawę o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych z 9 września 2000 roku. Zaczął on obowiązywać od 1 stycznia 2001 roku i jego podatnikami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy nie tylko zakupu samochodu. Obowiązuje on gdy dokonywane są takie czynności cywilnoprawne jak umowa sprzedaży, a nawet zamiany rzeczy czy praw majątkowych, umowy poręczenia, umowy darowizny, umowy spółki, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy pożyczki, umowy o dział spadku lub zniesienie współwłasności i wiele innych. Więcej na ten temat można dowiedzieć się na stronie https://autoumowa.pl/jak-wypelnic-pcc-3/.

PCC-3 z kolei to formularz, który służy do rozliczania podatku PCC. Czas na złożenie takiego dokumentu do urzędu skarbowego to zaledwie 14 dni od momentu transakcji. Czasu jest więc wbrew pozorom względnie niewiele i lepiej załatwić to jak najszybciej.

Kiedy należy zapłacić podatek PCC?

W wypadku gdy sprawa dotyczy zakupu samochodu osobowego to podatek PCC nie obowiązuje w przypadku każdej transakcji. Podatek PCC zapłacimy tylko gdy auto kupujemy od osoby prywatnej na podstawie umowy kupna sprzedaży lub w komisie gdy samochód nie należy do komisu, a ten pełni rolę jedynie pośrednika. Dotyczy on jednak tylko sytuacji, gdy umowa jest podpisywana na terenie Polski, a auto jest warte na rynku co najmniej 1 000 złotych.

 Jak wypełnić PCC-3

Deklaracja PCC-3 musi zostać wypełniona by doszło do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy ona jednak tylko sytuacji, gdy nabywcą jest jedna osoba. W wypadku gdy samochód został kupiony przez współwłaścicieli to wypełnić się powinno deklarację PCC-3/A. Wpierw należy podać okres rozliczeniowy, czyli datę zakupu pojazdu. Następnie podajemy swój identyfikator płatnika, którym jest numer PESEL, bądź NIP. Dalej powinno się uzupełnić datę dokonania czynności, lecz gdy deklaracja wypełniana jest przez internet, to pole to zostanie uzupełnione automatycznie, dzięki podaniu okresu rozliczeniowego.

Kolejny krok to wybór urzędu skarbowego odpowiadającego miejscu zamieszkania w polu A5. Kolejny krok to uzupełnienie pola B1. Gdy jest jeden nabywca zaznaczymy piąty kwadrat, czyli pole z podpisem „inny podmiot”. W wypadku gdy właścicieli jest więcej należy wybrać pierwszy kwadrat, który podpisany jest „podmiot zobowiązany solidarnie do zapłaty podatku”.

Kolejne kroki to uzupełnienie swoich danych i danych pojazdu. Trzeba więc wpisać swoje imię, nazwisko, datę urodzenia, a także imiona rodziców. Nie obędzie się również bez podania aktualnego adresu zamieszkania w polu B.2. Dalej wybieramy kwadrat „umowa” w punkcie 21 w polu C. Dalej należy wybrać miejsce, w którym znajdował się pojazd we wskazanym momencie, a punkt 24 to miejsce na wpisanie danych auta. Mowa tu o takich informacjach jak marka, model, rok produkcji, rodzaj paliwa, pojemność silnika, przebieg, a także numer rejestracyjny i numer nadwozia. Następnie pozostaje wpisać wartość auta i dostarczyć do urzędu. Podatek ma wysokość 2% wartości rynkowej auta. Więcej informacji dotyczących zakupu auta można znaleźć z kolei na stronie AutoUmowa.pl.