Burmistrz przekazał dotacje bocheńskim klubom sportowym

W czwartek i piątek burmistrz Stefan Kolawiński wręczył przedstawicielom klubów sportowych symboliczne czeki z dotacjami przekazanymi na realizację zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2022 roku.

Przypomnijmy, że w wyniku naboru przeprowadzonego w okresie od 13 grudnia 2021 roku do dnia 3 stycznia 2022 r. wnioski złożyło 11 klubów sportowych. Dotację otrzymały wszystkie wnioskujące kluby:

 • Liga Obrony Kraju – ONE TEAM LOK BOCHNIA – na realizację projektu pn. „Podniesienie sprawności fizycznej i umiejętności sportowych członków i sympatyków LOK poprzez szkolenia w zakresie sztuk walki” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
 • Towarzystwo Sportowe MOSIR Bochnia – na realizację projektu pn. „Szkolenie zawodników i rozgrywki ligowe piłki ręcznej mężczyzn oraz koszykówki kobiet w Bochni w 2022 r.” – w wysokości 102 000 zł (sto dwa tysiące złotych);
 • Sportowy Klub Taneczny „REGIS” – na realizację projektu pn. „Organizacja rocznego programu szkoleniowego dla zawodników Sportowego Klubu Tanecznego REGIS” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
 • Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłkarskie Bochnia – na realizację projektu pn. „Szkolenie drużyn młodzieżowych MSP Bochnia” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko PROMIEŃ w Bochni – na realizację projektu pn. „Profesjonalizacja strzelectwa sportowego w Bochni” – w wysokości 7 000 zł (siedem tysięcy złotych);
 • Liga Obrony Kraju – SALT RUNNERS LOK BOCHNIA na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu dla członków Salt Runners Bochnia” – w wysokości 6 000 zł (sześć tysięcy złotych);
 • Klub Sportowy TRIATHLON TEAM BOCHNIA – na realizację projektu pn. „Propagowanie triathlonu na Bocheńszczyźnie. Rozwój klubu triathlonowego” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
 • Bocheńskie Stowarzyszenie Futsalu BSF – na realizację projektu pn. „Razem po ekstraklasę dla Bochni” – w wysokości 24 000 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych);
 • Klub Sportowy „H2O Bochnia” – na realizację projektu pn. „ALPA Amatorska Liga Pływacka w Bochni” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych);
 • Stowarzyszenie Bocheński Klub Sportowy – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania piłki nożnej przez zawodników w mieście i propagowanie tej dyscypliny wśród mieszkańców” – w wysokości 143 000 zł (sto czterdzieści trzy tysiące złotych);
 • Stowarzyszenie RESCUE TEAM BOCHNIA – na realizację projektu pn. „Poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników RESCUE TEAM BOCHNIA. Propagowanie ratownictwa wodnego wśród dzieci i młodzieży na terenie Bochni” – w wysokości 3 000 zł (trzy tysiące złotych).

Środki przeznaczone na ten cel w budżecie gminy w 2022 roku zostały w całości rozdysponowane.