Reklama

Ponad 2 miliony złotych dla Bochni na poprawę jakości powietrza

W piątek 21 stycznia Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Józef Gawron – wręczył w Bochni na ręce wiceburmistrza – Gustawa Korty – symboliczny czek na kwotę ponad 2 milionów złotych na realizację projektu: „Poprawa jakości miejskiego powietrza – wymiana tradycyjnych źródeł ciepła na proekologiczne w Gminie Miasta Bochnia (biomasa i paliwa gazowe) – edycja 2”. Udział własny miasta wyniesie 33.044,41 zł.

W ramach projektu zostanie zlikwidowanych 153 starych, nieekologicznych źródeł ciepła i zastąpienie ich kotłami gazowymi oraz kotłami na biomasę (pellet) z automatycznym podajnikiem. Nastąpi zakup i montaż 151 szt. kotłów gazowych wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci gazowej oraz zakup i montaż 2 szt. kotłów na biomasę.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania edukacyjne skierowane do mieszkańców Bochni, mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie oszczędności zasobów naturalnych, obniżenia niskiej emisji oraz poprawy efektywności energetycznej. Działania te polegać będą m.in. organizacji pikniku ekologicznego (impreza plenerowa). Zakres działania obejmować będzie przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy plenerowej o tematyce oszczędności zasobów naturalnych, obniżania niskiej emisji oraz poprawy efektywności energetycznej.

Celem bezpośrednim realizacji projektu będzie poprawa jakości powietrza na obszarze Miasta Bochnia poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, pochodzących z nieekologicznych źródeł ciepła zainstalowanych w gospodarstwach domowych.

Ostateczny termin zakończenia realizacji projektu to 30 września 2023 r.