Reklama

Małopolska: niemal 90 tys. umów o dzieło zawartych w tym roku

Od 1 stycznia do 30 września tego roku w Małopolsce przeszło 5,7 tys. płatników składek zarejestrowanych w ZUS zgłosiło 87,2 tys. umów o dzieło. To trzecie miejsce w kraju pod względem liczby umów, po Mazowszu i Śląsku.

ZUS opracował raport, w którym przeanalizował dane z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2021 r. Od stycznia 2021 roku przepisy Tarczy Antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. Zgromadzone w rejestrze informacje mają być wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

Z raportu, wynika, że w całym kraju liczba zarejestrowanych umów o dzieło przekroczyła 1,2 miliona. Najwięcej umów zawarto w sierpniu i we wrześniu. Z kolei największą grupą wykonawców umów o dzieło są osoby w wieku 30–39 lat. Najwięcej zatrudnionych zgłosili płatnicy, którzy zajmują się edukacją. Umowy o dzieło najczęściej zawierano na nie dłużej niż 9 dni.

Od stycznia do września 2021 r. w całym kraju zgłoszono 267,9 tys. wykonawców umów o dzieło. Więcej wśród nich było mężczyzn niż kobiet. Najwięcej wykonawców umów o dzieło było z województwa mazowieckiego, najmniej z opolskiego. W Małopolsce natomiast zgłoszono 29,8 tys. wykonawców umów o dzieło, to drugie miejsce w kraju.

Najwięcej płatników składek, którzy rejestrowali umowę o dzieło, miało nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Najmniejsza grupa płatników zgłaszających umowy o dzieło miała więcej niż 250 ubezpieczonych.