Reklama

Prawie 3 miliony złotych dla gminy Bochnia na wymianę pieców weglowych

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bochnia”. 

 

W ramach projektu, którego wartość wynosi 2 944 329,90 zł,  zakłada się realizację działań na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej oraz wymianę aż 204 pieców na paliwa stałe, które nie spełniają norm – tzw. kopciuchów, na piece gazowe. Co równie, jeśli nie najważniejsze,
gmina otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w wysokości 2 900 164,94 zł. Wkład własny gminy wynosi zaledwie 44 164,96 zł.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.