Reklama

Kopalnia Soli Bochnia na liście programu „Poznaj Polskę”

Kopalnia Soli Bochnia znalazła się w gronie punktów edukacyjnych rekomendowanych w pilotażowym programie Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

Bocheńska kopalnia znalazła się na wykazach punktów edukacyjnych dla szkół we wszystkich trzech grupach wiekowych. I grupa – klasy I-III ze szkół podstawowych, II grupa – klasy IV-VIII ze szkół podstawowych, III grupa – szkoły ponadpodstawowe.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski.

 

Program „Poznaj Polskę” promowany jest przez Ministra Edukacji i Nauki  – Przemysława Czarnka, który w liście do dyrektorów tak uzasadniał udział placówek oświatowych w programie: Chciałbym, aby młodzi ludzie, którzy w przyszłości będą decydować o losach naszego kraju, znali polską kulturę, szanowali język i dziedzictwo narodowe, a przede wszystkim dorastali w poczuciu dumy z bycia Polakami.