Reklama

Spółdzielnia Mieszkaniowa Hutnik poszukuje pracowników

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Bochni poszukuje osoby na stanowiska:

  • Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego
    Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, będzie odpowiadać za sprawy finansowo-księgowe Spółdzielni, w tym zarządzanie jej budżetem. Praca wykonywana będzie w siedzibie Spółdzielni w Bochni na podstawie umowy o pracę (1/3 etatu).

Wymagania stawiane kandydatom:
wykształcenie wyższe ekonomiczne, znajomość prawa spółdzielczego i zasad funkcjonowania spółdzielni, znajomość zagadnień, związanych z zarządzaniem nieruchomościami, doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych (najlepiej w spółdzielczości mieszkaniowej), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność, dobry stan zdrowia.

Wymagane dokumenty:
podanie o zatrudnienie, CV, dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane kwalifikacje, świadectwa pracy, oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia, wymagane zaświadczenie z kartoteki karnej KRK), oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym naborem.

  • Gospodarza domu
    Zatrudnienie w formie umowy – zlecenia. Warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia z Zarządem Spółdzielni.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie:
– w siedzibie Spółdzielni w godzinach pracy administracji (tj. poniedziałek 9.00–11.00, wtorek 16.00–18.00)
– lub przesłać drogą pocztową na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Karolina 7 (klatka IV) do dnia 17.09.2021r.