Reklama

Powiat bocheński wsparł jednostki OSP

Starosta bocheński Adam Korta wraz z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem wręczyli przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bocheńskiego promesy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Wsparcie na łączną kwotę 60 tys. zł trafiło do 18 jednostek OSP. Przekazano również gratulacje  dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Mikluszowic, która awansowa do finału centralnego zawodów sportowo pożarniczych.

W ramach otrzymanego dofinansowania jednostki zakupią sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in. selektywne alarmowanie, defibrylator AFD, sprzęt ratowniczy, ubrania specjalne, hełmy i węże strażackie. Nowe wyposażenie w znacznym stopniu ułatwi działania ratownicze jednostek oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ziemi bocheńskiej.

Do jednostek OSP trafi sprzęt podstawowy, ale zdecydowanie poprawiający funkcjonowanie tych jednostek, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu – mówił Starosta Bocheński Adam Korta.

W tym roku wsparcie otrzymali druhowie z: OSP Muchówka, OSP Lubomierz, OSP Ostrów Królewski , OSP Łąkta Górna, OSP Proszówki, OSP Bratucice, OSP Rzezawa, OSP Siedlec, OSP Bieńkowice, OSP Okulice, OSP Leszczyna, OSP Mikluszowice , OSP Trzciana, OSP Borek , OSP Kamionna , OSP Cerekiew, OSP Grobla, OSP Łazy.

Spotkanie było również okazją do przekazania gratulacji dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Mikluszowicach za zajęcia II miejsca w wojewódzkich zawodach sportowo – pożarniczych. Młodzi druhowie awansowali do finału ogólnopolskiego zawodów, które odbędą się pod koniec sierpnia w Koninie. Tak dobrego wyniku nie osiągnęła do tej pory żadna młodzieżowa drużyna z terenu powiatu bocheńskiego.

Dziękuję za Wasze zainteresowanie działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Od najmłodszych lat jesteście wierni strażackim tradycjom, stanowicie bez wątpienia wzór do naśladowania dla waszych rówieśników – gratulował Adam Korta.

Warto przypomnieć, że powiat bocheński wspiera strażaków – ochotników od 11 lat. W tym czasie przekazano ochotniczym strażom blisko milion złotych. Pomoc trafiła do większości jednostek OSP z powiatu, które wystąpiły z wnioskiem o wsparcie.

 

informacja nadesłana