Reklama

Ponad 0,5 mln zł na drogi gminne w Gminie Bochnia

Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 250 000,00 zł z budżetu Województwa Małopolskiego na zadanie „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Buczyna, Gawłów oraz Stanisławice”. Szacowana wartość zadania 501 280 zł. Celem zadania jest poprawa warunków dojazdu do kompleksów pól uprawnych.

Przebudowie ulegną drogi w miejscowościach:

Buczyna (na długości 240 mb), gdzie zakres prac obejmie roboty ziemne (korytowanie istniejącej podbudowy), wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej (o długości 220 mb), utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym/plantowanie terenu poza poboczem, konserwacja rowu przydrożnego oraz remont uszkodzonego przepustu.

Gawłów (na długości 220 mb), roboty obejmą:  korytowanie istniejącej podbudowy,  wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej o długości 160 mb, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym/plantowanie terenu poza poboczem, konserwacja rowu przydrożnego, umocnienie skarpy rowu ażurami betonowymi

Stanisławice (na długości 395 mb), zakres robót obejmuje: korytowanie istniejącej podbudowy, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej dł. 160 mb, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym/plantowanie terenu poza poboczem, konserwacja rowu przydrożnego