Reklama

Kontener socjalny – nowa jakość

W czasie obecnej pandemii mocno rozwinęła się koncepcja niwelowania ubóstwa dzięki kontenerom socjalnym. Sprowadza się to do szeroko rozumianej pomocy osobom ubogim poprzez uruchamianie dla nich mobilnych punktów żywieniowych, medycznych, sanitarnych, czy miejsca noclegu. To wszystko dzięki wspomnianemu kontenerowi socjalnemu. Rozwiniemy ten wątek w poniższym artykule.

Kontenery socjalne a powinności urzędu gminy

Polskie prawo stwierdza stanowczo, że urząd gminy zobowiązany jest nieść szeroko rozumianą pomoc osobom bezdomnym i biednym. Precyzyjnie rzecz ujmując jest o tym mowa w art. 17 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku: „do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku, oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.”

Realizacja powyżej wymienionego zadania wymaga skorzystania z odpowiedniej infrastruktury. Musi ona być dostosowana do niesienia pomocy osobom ubogim. Najlepiej w tym charakterze sprawdzi się właśnie kontener.

Źródło: Mastertec

Niskie ryzyko inwestycyjne kontenerów socjalnych

Urząd Gminy jak i wszelkie organizacje charytatywne doceniają więc ogromne korzyści płynące z tego rozwiązania. Najjaskrawiej objawiają się one w postaci znacznie niższego kosztu eksploatacji kontenerów socjalnych, niż zwykłych, murowanych budynków. Innymi słowy – skorzystanie z architektury mobilnej sprowadzi się do znacznie niższego ryzyka inwestycyjnego, niż w przypadku standardowego, murowanego budynku.

Mobilność kontenerów socjalnych

Jedną z największych przewag kontenera socjalnego nad standardowym, wykonanym z cegły budynkiem jest fakt mobilności tego pierwszego. Co za tym idzie kontener socjalny można łatwo i szybko transportować. Zdobędziemy tym samym możliwość oddawania go do użytku tam, gdzie w danej chwili jest najbardziej potrzebny. Jak więc widzimy daje to organizacji charytatywnej czy urzędowi gminy wielką elastyczność i pozwoli lepiej administrować zasobami przeznaczonymi na niwelowanie ubóstwa.

Podsumowanie

W świetle powyższych argumentów wnioskować można, że już niebawem kontenery socjalne wyprą ich stacjonarne odpowiedniki. Przejmą tym samym w całości ciężar walki z biedą. Dobrym przykładem firmy oferującej najwyższej jakości budownictwo modułowe jest Mastertec.