Reklama

W poniedziałek ruszył nabór do siódmej edycji BO Bochni

Wczoraj, w poniedziałek 10 maja 2021 r. rusył nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bochni na 2022 r.

 

W tej edycji BO do rozdysponowania będzie 834 089,36 zł, z czego 700 tys. zł przeznaczone jest na projekty osiedlowe, po 50 tys. zł na każde z 14 osiedli. 134 089,36 zł stanowi pula środków na realizację projektów ogólnomiejskich.

 

W tym roku okres zgłaszania projektów rozpoczęło się 10 maja i potrwa do 15 czerwca. W związku z ograniczeniami wprowadzonymi z powodu panującej pandemii koronawirusa wnioski będzie można złożyć:

– osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Miasta wrzucając dokument do urny.

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając wniosek na adres Urzędu (Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia), decyduje data wpływu do Urzędu.

– posiadacze profilu zaufanego będą mogli skorzystać z platformy ePUAP. Aby przesłać wniosek tą drogą należy:

  1. Wejść na epuap.gov.pl.
  2. Zalogować się.
  3. Wypełnić formularz pisma ogólnego i dołączyć do niego załącznik w postaci elektronicznej wersji formularza zgłaszania projektu wraz z zeskanowaną listą poparcia projektu.
  4. Podpisać wniosek profilem zaufanym.
  5. Wysłać wniosek online.

 

Osoby, które zgłoszą swoje propozycje zadań będą mogły w dniach od 10 maja do 1 czerwca liczyć na bezpłatną pomoc pracowników Urzędu Miasta Bochnia w zakresie swoich projektów.

Urzędnicy udzielać będą pomocy telefonicznej (wykaz telefonów do wydziałów UM – TUTAJ ) oraz drogą mailową dla tych, którzy swoje zapytanie prześlą na adres promocja@um.bochnia.pl.

Po weryfikacji zaprezentowana zostanie ostateczna lista projektów, które spełnią wszelkie wymogi regulaminu.

Główne zasady zgłaszania projektów do BO:

  1. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Bochni.
  2. Zgłaszanym projektem może być inicjatywa określająca zadanie, które mieści się w katalogu zadań własnych miasta i znajdować się na terenie stanowiącym własność miasta.
  3. Zadanie wynikające ze złożonego projektu powinno być możliwe do realizacji w ciągu jednego roku.
  4. Szacunkowa wartość zgłoszonego projektu nie może przekroczyć kwoty określonej na realizację zadań.
  5. Każdy projekt musi uzyskać poparcie 2 mieszkańców osiedla (w przypadku projektów osiedlowych) lub 25 mieszkańców miasta (w przypadku zadań ogólnomiejskich).

 

REGULAMIN BO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU

LISTA POPARCIA