Reklama

Zaproszenie do składania ofert

W związku z planowaną realizacją zadania:

Przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Karolina 7 w Bochni”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik” w Bochni, ul. Karolina 7, 32-700 Bochnia zaprasza zainteresowane podmioty do złożenia oferty na powyższe zadanie z terminem składania ofert do 24 maja 2021 (poniedziałek) do godz. 11.00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia oraz materiały przetargowe, w tym Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem technicznym i przedmiarem robót, można uzyskać wyłącznie w formie elektronicznej po zgłoszeniu zamiaru udziału w niniejszym postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółdzielni: smhutnikbochnia@gmail.com.