Reklama

Koalicja Obywatelska apeluje o działania „ponad podziałami” na rzecz bocheńskich przedsiębiorców

We wtorek na bocheńskim Rynku odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli Krzysztof Nowak – radny województwa małopolskiego, przewodniczący PO w powiecie bocheńskim oraz Maria Paruzel, Irmina Widła i Wojciech Pietras – szef PO w Bochni.

 

Celem spotkania było poinformowanie o inicjatywie środowiska związanego z Koalicją Obywatelską mającej na celu pomoc w trudnej sytuacji pandemicznej bocheńskim przedsiębiorcom. Ideę przyniesienia ulgi przedsiębiorcom przedstawił Krzysztof Nowak.

Są takie czasy, kiedy mieszkańcy i miasto Bochnia żyją z zasobności lokalnych przedsiębiorców, przedsiębiorców bocheńskich. Mieszkańcy Bochni dzięki przedsiębiorcom mają utrzymane miejsca pracy, mają nowe miejsca pracy. Miasto natomiast, funkcjonuje dzięki podatkom pobieranym od przedsiębiorców, dzięki którym może finansować remont szkół, placówek oświatowych, budować nowe przedszkola, dokonywać inwestycji na terenie miasta. Ale są też i trudne czasy. Takie jak dzisiejsza pandemia COVID, która powoduje wiele bolączek dla lokalnych przedsiębiorców. Część z nich zmuszona została ustawą covidowską do zamknięcia swojej działalności, bądź też mają  działalność ograniczoną. Dlatego też zdecydowaliśmy się jako Koalicja Obywatelska przedstawić dwa projekty uchwał, które wynikają z ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID.

Pierwsza z uchwał dotyczy zwolnień z podatku  od nieruchomości dla niektórych grup przedsiębiorców. Wymieniliśmy najistotniejsze grupy przedsiębiorców związane z restauracjami, hotelarstwem, klubami fitness, zakładami fryzjerskimi, zakładami wykonywania tatuaży. I ten projekt uchwały zwolnienia w podatku dotyczy okresu od 1 stycznia bieżącego roku do 30 kwietnia 2021 roku.

 Drugi projekt uchwały dotyczy zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dzisiaj sytuacja jest taka, że restauracje mają oczywiście koncesję, ale mimo ograniczenia działalności bądź też zamknięcia niektórych restauracji takich opłat muszą dokonywać. Podobne uchwały były wdrażane w innych miastach. Choćby ostatnio w zakresie zwolnień z opłaty alkoholowej w Krakowie. W Tarnowie w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości i również w zakresie opłaty alkoholowej. Nie jest to więc inicjatywa, która dotyczy wyłącznie miasta Bochni, ale te inicjatywy miały miejsce na terenie miast Małopolski.

O tym, w jaki sposób projekty uchwał miałyby trafić do Rady Miasta opowiedział Wojciech Pietras, szef PO w Bochni:

Aby pomóc przedsiębiorcom w trudnej sytuacji pandemii Koalicja Obywatelska z powiatu bocheńskiego i z Bochni postanowiła przekuć to, o czym tutaj mówimy na konkretne czyny. Chcemy poinformować Przewodniczącego Rady Miasta, że KO stworzyła Komitet Koalicji Obywatelskiej na Rzecz Przedsiębiorców tego miasta, który wdroży odpowiednie procedury, aby uchwały, o których mówił Krzysztof Nowak zostały pozytywnie zaopiniowane.

W skład Komitetu wchodzi osiem osób – zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 27.09.2018 roku – mieszkańców Bochni posiadających czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miasta Bochnia. Pełnomocnikiem Komitetu został Wojciech Pietras, jego zastępcą Maria Paruzel. Aby projekty uchwał trafiły do Rady i zostały przez nią rozpatrzone, Komitet musi zebrać poparcie co najmniej trzystu mieszkańców Bochni posiadających czynne prawo wyborcze.

Przedłożymy projekty uchwał do zaopiniowania i będziemy czekać na pozytywne ich zaopiniowanie, na co Rada Miasta ma maksymalnie trzy miesiące. Będziemy działać jednocześnie, aby uzyskać poparcie dla projektu co najmniej trzystu mieszkańców Bochni. Jeżeli te uchwały zostaną zaopiniowane pozytywnie, to myślimy, że Rada Miasta zachowa się na tyle poważnie jak inne rady miast, które wspierają lokalną przedsiębiorczość i ułatwi sytuację finansową (pod względem płynności finansowej i poziomu osiągalnego zysku) bocheńskich przedsiębiorców, którzy w czasie pandemii znajdują się w trudnej sytuacji. Tym bardziej, że końca tego problemu nie widać – powiedział Wojciech Pietras.

Z kolei Krzysztof Nowak zwrócił się z apelem do burmistrza Bochni – Stefana Kolawińskiego oraz radnych, aby nie bacząc na różnice polityczne przyjęli i wdrożyli do realizacji projekty uchwał.

Apelujemy z tego miejsca do pana burmistrza, do radnych miasta Bochnia, że pomimo rozpoczęcia przez nas inicjatywy uchwałodawczej  – na podstawie uchwały umożliwiającej nam złożenie stosownych projektów uchwał i zebrania minimum trzystu podpisów wśród mieszkańców Bochni,  aby nie czekali na to kiedy, jak szybko zbierzemy podpisy, ale aby podjęli działania już. Przedsiębiorcy nie mogą czekać na pomoc zbyt długo. Jesteśmy winni tę pomoc. By te projekty uchwał, które przekażemy natychmiast znalazły się na obradach Rady Miasta, zostały przegłosowane i przyjęte ponad podziałami. Jeżeli takiego działania nie będzie, będziemy musieli wypełnić procedurę, która wynika z uchwały z 27 września 2018 roku. Podpisy postaramy się wówczas zebrać jak najszybciej mając na względzie stosowanie się do rygorów sanitarnych.  Tuż po zarejestrowaniu komitetu, który nazywa się Koalicja Obywatelska na Rzecz Lokalnych Przedsiębiorców złożymy te projekty wraz z podpisami. Wówczas rada będzie musiała te projekty uchwał procedować. Apelujemy do pana burmistrza i rady o działanie ponad podziałami i przyjecie tych uchwał oraz przegłosowanie ich dla dobra lokalnych przedsiębiorców.

 Pomysłodawcy inicjatywy uważają, że miasto nie odczuje negatywnie konsekwencji wprowadzenia wspomnianych uchwał. Co więcej uważają, że pomoc przedsiębiorcom przyniesie korzyści miastu tak pod względem finansowym jak i marketingowym.  Mam świadomość, że każda uchwała zwalniająca od podatku od nieruchomości, w zakresie zrezygnowania z pobierania opłaty alkoholowej, to zawsze jest uszczerbek finansowy dla każdego samorządu. Przypominam, kiedy jest dobrze – żyjemy z przedsiębiorców, którzy dają miejsca pracy i dzięki ich podatkom możemy coś fajnego robić w Bochni. Teraz mamy trudny czas. Wydaje mi się, że w trudnej sytuacji pandemii, pomoc przedsiębiorcom się należy. Wydaje nam się, że to też jest dobry sygnał dla tych przedsiębiorców, którzy zamierzają inwestować w Bochni, że jest otwarta na sprawy przedsiębiorców, że fajnie jest tutaj inwestować – powiedział Nowak.  Miasto straci jeszcze więcej, jeśli te firmy zbankrutują. Gdy przestaną istnieć nie będzie w ogóle płatników podatków. Ciężko uznać, że pieniądze z których zwolni miasto przedsiębiorców za pieniądze stracone. Uważam, że będą to pieniądze dobrze zainwestowane w ich rozwój i pozwolą im przetrwać w tak trudnej sytuacji – powiedział szef Platformy Obywatelskiej w Bochni – Wojciech Pietras.