Reklama

Szkolny Budżet Partycypacyjny w szkołach w Jodłówce, Bogucicach i Jadownikach

Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Jodłówce (Gmina Rzezawa), Zespołem Szkół Gminnych im. H. Sienkiewicza w Bogucicach (Gmina Bochnia) oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jadownikach (Gmina Brzesko)  realizuje projekt pn. Szkolny budżet partycypacyjny.
Projekt ten finansowany jest z Funduszy EOG w ramach  programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. Szkolny budżet partycypacyjny (SBP) to idealne narzędzie służące edukacji obywatelskiej, które niesie korzyści dla całej społeczności szkolnej. Nie tylko poprawia przestrzeń  i funkcjonowanie szkoły lecz także rozwija wszystkich, którzy się w niego zaangażują. To lekcja współdecydowania o szkole oraz współodpowiedzialności za nią. Udział w szkolnym budżecie partycypacyjnym to także wyjątkowa okazja, by zaszczepić w uczniach i uczennicach ducha samorządności, poczucia wpływu na to, jak szkoła funkcjonuje i co się w niej dzieje, oraz przekonanie, że warto się angażować. Wyjątkowość szkolnego budżetu partycypacyjnego polega też na tym, że łączy różne grupy w społeczności szkolnej, integruje i uczy współpracy  z rówieśnikami, ale też nauczycielami czy pracownikami administracyjnymi.
Projekty szkół:
w Bogucicach – TUTAJ
w Jodłówce – TUTAJ
w Jadownikach – TUTAJ
Przedstawiciele społeczności szkolnych funkcjonujących wokół partnerów projektowych (uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły) złożyli w sumie 50 projektów w ramach SBP, wykazując się nie lada pomysłowością. Na realizację tych projektów każda ze szkół ma do dyspozycji prawie 10 tys. zł. Przed nami finałowe etapy realizacji SBP tj. głosowanie i realizacja zwycięskich projektów. Następnie podsumowanie i przygotowanie do kolejnej  edycji, którą planujemy przeprowadzić w przyszłym roku szkolnym.
Zachęcamy do śledzenia przebiegu projektu, inspiracji i wdrażania praktycznej lekcji demokracji w innych szkołach.  Informacje na temat projektu dostępne są na stronie Stowarzyszenia www.mocradosci.pl, FB, oraz stronach i mediach społecznościowych szkół partnerskich.
tekst: Małgorzata Gicala