Reklama

Zwrot prowizji bankowej – jak go otrzymać? Gdzie znaleźć darmowy wzór wniosku?

Osoba, która dokonała spłaty kredytu lub pożyczki przed czasem, może starać się o zwrot prowizji bankowej. Pozwala na to polska ustawa o kredycie konsumenckim, a dokładnie jej 49. artykuł. Potrzeba było jednak specjalnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11. września 2019 roku, by zmusić banki do respektowania tego zapisu ustawy, która wywodzi się przecież z dyrektywy unijnej. A więc nie tylko polskie państwo musiało wprowadzić normę, dającą obywatelom prawo do proporcjonalnego zwrotu prowizji i innych opłat. Dlaczego jednak banki wciąż różnie podchodzą do wypłat należnych środków? W jaki sposób można otrzymać zwrot? W artykule znajdziesz sprawdzone porady.

Zwrot prowizji bankowej z kredytu – wyrok Trybunału

11 września 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozwiał wątpliwości w zakresie stosowania art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim. Rzeczona ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 18.12.2011 r. i wspomniany przepis dotyczą nakazu zwrotu przez instytucje finansowe i banki części prowizji za pożyczki i kredyty, które zostały w całości spłacone przed terminem. Wyrok TSUE stanowi, że wysokość owego zwrotu powinna być obliczana proporcjonalnie do czasu, o który skrócono dane zobowiązanie finansowe. Tak mówi unijna dyrektywa w sprawie zwrotu prowizji, jednakże zdarza się, że podmioty, do których klienci występują z roszczeniami, często odmawiają wypłaty należnych środków.

Zwrot od instytucji pożyczkowej – kiedy można otrzymać?

Wspomniany zwrot obejmuje koszty ubezpieczeń, opłat przygotowawczych, administracyjnych, a także prowizje. Dotyczy różnych produktów finansowych. Zwrot można więc otrzymać, spłacając wcześniej kredyt konsolidacyjny, hipoteczny, a także gotówkowy, który został zawarty po 18.12.2011 roku (w przypadku kredytu konsumenckiego lub 22.07.2017 – dla kredytów hipotecznych). Co istotne, zwrot nie dotyczy kosztów notarialnych.

Możliwość ubiegania się o zwrot dotyczy zarówno wszystkich banków, SKOK-ów, jak i pozabankowych pożyczkodawców. Jeżeli brali Państwo w ostatnim czasie chwilówkę, też można odzyskać pieniądze. Zwłaszcza, że w przypadku tych krótkoterminowych pożyczek koszty pozaodsetkowe są naprawdę wysokie i w przypadku korzystania z pieniędzy przez krótszy okres niż założony, pożyczkodawcy nie pozwalali spłacić proporcjoalnie mniej.

Kiedy i jak wystąpić o zwrot?

Nowe zasady przedawniania długów, a także Kodeks cywilny stanowią, że konsument ma 6 lat na zwrócenie się do kredytodawcy z wnioskiem o zwrot prowizji. Teoretycznie bank powinien samodzielnie rozliczyć i zwrócić należną kwotę w terminie 14 dni od wcześniejszej spłaty kredytu (art. 52 ustawy o kredycie konsumenckim), jednakże niestety nie zawsze to wykonuje. Dlatego też lepiej jest samodzielnie pilnować tej kwestii i złożyć odpowiedni wniosek do banku o zwrot należnej kwoty.

Można wystąpić o zwrot prowizji samodzielnie lub też skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej w tym zakresie kancelarii. Zarówno pierwsze, jak i drugie rozwiązanie ma zalety. W przypadku nawiązania współpracy z kancelarią można mieć pewność, że specjaliści mają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w danym zakresie, dzięki czemu mogą wystosować właściwe pisma i skutecznie domagać się zwrotu. Nawet w przypadku negowania przez placówkę finansową zasadności zwrotu, prawnicy są w stanie odpowiedzieć na te argumenty. Decydując się na współpracę z kancelarią, trzeba mieć na uwadze, że konieczne będzie poniesienie określonej opłaty związanej z realizacją usługi.

Samodzielna analiza umowy o kredyt i składanie wniosku to z kolei działanie, które nie wiąże się z żadnymi opłatami. Jest jednak czasochłonne, wymaga bowiem wcześniejszego szczegółowego zaznajomienia się z tematem:

  • prawami przysługującymi kredytobiorcy,
  • sposobem opracowania niezbędnej dokumentacji itp.

Konieczna jest odpowiednia wiedza i taktyka w przypadku ewentualnych trudności ze strony banku. Zdarza się bowiem, że placówki nie uznają zwrotów.

Wysyłając pismo o zwrot prowizji, należy je odpowiednio sformułować. Dokument powinien mieć jasno sprecyzowaną podstawę prawną, tj. art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Można również odnieść się we wniosku do wyroku TSUE z 11 września 2019 roku, dzięki czemu pokażemy, że mamy wiedzę nt. orzecznictwa w zakresie zwrotu kosztów za wcześniejszą spłatę kredytu.

Dobrze jest też sprawdzić, jakie są stanowiska banków w omawianym zakresie, jak również jakie są doświadczenia klientów w kwestii zwrotów. Informacje tego rodzaju można znaleźć m.in. na stronach internetowych, forach tematycznych, w mediach, jak np. na:  https://darmopozyczka.pl/zwrot-prowizji-bankowej/.

Zazwyczaj konieczne jest złożenie pisemnego wniosku w placówce, jednakże nie zawsze jest to obowiązkowe. Niektóre banki działają bowiem inaczej. Na przykład mBank pozwala na złożenie dyspozycji telefonicznie, z kolei PKO BP, Pekao S.A. oraz Toyota Bank dokonują zwrotu automatycznie. Co ważne, banki PKO BP oraz Pekao S.A. wykonują zwroty za kredyty udzielane między 18 grudnia 2011 a 11 września 2019 roku.

Odmowa banku

Co w sytuacji, kiedy bank odmawia wypłacenia zwrotu prowizji? W takim przypadku konsument ma prawo do złożenia reklamacji. Warto w takiej sytuacji powołać się na wspólne stanowisko polskich instytucji kontrolnych, do których należą Rzecznik Finansowy oraz UOKiK. Instytucje te zachęcają do składania wniosków o zwroty w licznych komunikatach na swoich stronach internetowych.

Należy wiedzieć, że w przypadku kredytu zaciągniętego po 11.09.2019 roku, zwrot prowizji powinien nastąpić automatycznie na konto klienta. Jeśli chodzi natomiast o kredyty wcześniejsze, to konieczne jest wystąpienie o zwrot, czyli złożenie stosownego wniosku.

Wniosek o zwrot – wzór od DarmoPożyczka.pl

Jakie informacje powinny znaleźć się we wniosku? Niezbędny jest numer umowy spłaconej pożyczki albo kredytu. W przypadku współpracy z kancelarią, zazwyczaj konieczne jest przedstawienie specjalistom posiadanej umowy. W przypadku nieposiadania dokumentu, można wystąpić z wnioskiem do banku albo pożyczkodawcy z prośbą o przesłanie kopii umowy. Jeśli okaże się to niemożliwe, można sięgnąć do bazy BIK, która archiwizuje zobowiązania klientów do 5 lat wstecz. Darmowy i ujmujący potrzebne podstawy prawne wzór wniosku o zwrot prowizji udostępnia wspomniany serwis DarmoPożyczka.pl.