Reklama

Co z przyszłością szpitala w Bochni? Trzy warianty, które zmienią sytuację w szpitali w Polsce

W marcu w mediach pojawiły się w mediach koncepcje na przyszłość szpitali. Media powoływały się na wypowiedzi ministra zdrowia – Adama Niedzielskiego, który nie pozostawił złudzeń, że obecny stan właścicielski szpitali ulegnie zmianie. 

Według Dziennika Gazety Prawnej, który powołuje się bezpośrednio na wypowiedzi ministra zdrowia, przygotowywane są trzy opcje funkcjonowania szpitali po przeprowadzeniu reformy własnościowej.  W pierwszej z nich, mająca powstać Agencja Rozwoju Szpitali – która ma sprawować opiekę nad systemem szpitalnictwa w Polsce – miałaby prawo wysłać do szpitala  – i to bez zgody powiatu – komisarza, który przeprowadziłby restrukturyzację placówki. W tym wariancie nie zmieniłby się właściciel szpitala, ale mógłby jego charakter i profil.

W kolejnym wariancie ARSz przejęłaby szpitale, co wiązałoby się z tym, że powiaty straciłyby nad nimi jakąkolwiek kontrolę. W trzecim wariancie przewiduje się, że państwo stałoby się głównym, większościowym (51 %) udziałowcem spółki w której skład wchodziłby szpital. Nadzór nad szpitalami sprawowałyby władze wojewódzkie (marszałek bądź też wojewoda).

Pomysły rządu mają mieć na celu zmniejszenie konkurencji między szpitalami o pieniądze i kadrę szpitalną oraz wykształcenie najlepszych szpitali, w których realizowane byłyby najbardziej zaawansowane procedury lecznicze.

Czy wprowadzenie jednego z wariantów restrukturyzacji (zwłaszcza pierwszego wariantu) mógłby spowodować zmianę charakteru szpitali w Bochni i Brzesku? Na te pytania trzeba będzie pewnie jeszcze poczekać, gdyż minister zdrowia zapowiedział, że przedstawi (wstępnie mówiono o początku kwietnia) oficjalne koncepcje resortu po zaopiniowaniu przez zespół ds. centralizacji szpitali. Minister, którego cytuje portal politykazdrowotna.com zadeklarował, że „Nikogo nie czeka zły minister zdrowia jeżdżący po powiatach i odbierający szpitale” .

 

źródło: dziennik.pl, politykazdrowotna.com, własne