Reklama

Olbrzymia dotacja – kolejne środki unijne na kanalizację w Gminie Lipnica Murowana

Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał gminie Lipnica Murowana dotację w wysokości około 5,5 miliona złotych na zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Lipnica Murowana obejmująca miejscowości Lipnica Dolna i Lipnica Górna. Inwestycja obejmie rozbudowę sieci kanalizacyjnej w części Lipnicy Dolnej i Górnej oraz modernizację przepompowni w Lipnicy Murowanej. W ramach zadania wykonana zostanie zbiorcza sieć kanalizacyjna o długości ok. 14 kilometrów. Wartość prac zamknie się kwotą 8,5 miliona złotych.

Dzięki pozyskanym środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i decyzji Zarządu Województwa, uda się wypełnić zobowiązania jakie nałożone są na gminy dyrektywami, w naszym przypadku wobec aglomeracji Lipnica Murowana.

Będzie to kolejna bardzo ważna inwestycja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, która uzupełnia się z rozpoczętą inwestycją rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lipnicy Dolnej, na którą gmina pozyskała ponad 1,7 miliona złotych.

Przygotowanie procedury przetargowej rozpocznie się po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Przewidywany termin zakończenia projektu to 31.05.2021 roku.