Rzezawa: Gmina nadrabia kanalizacyjne i wodociągowe zaległości

Blisko 15 kilometrów kanalizacji i ponad 8 kilometrów wodociągów powstało w ciągu ostatnich czterech lat na terenie gminy Rzezawa. – Nadrabiamy wieloletnie zaległości w tej materii, to bardzo drogie inwestycje, ale też bardzo potrzebne ze względu na ochronę środowiska – podkreśla Mariusz Palej, wójt gminy Rzezawa.

W tej chwili gmina jest skanalizowana i zwodociągowana prawie w 80 procentach.

Obie sieci będziemy budować dalej, etapami, tak jak do tej pory. Przyjąłem taką zasadę, że w jednym roku przygotowujemy kilka projektów, które w kolejnym realizujemy

– mówi wójt Rzezawy.

W tej kadencji na budowę sieci kanalizacyjnej samorząd wydał ponad 4 miliony złotych, uzyskując jednocześnie ponad 800 tys. zł dofinansowania. Najwięcej wykonano w Buczkowie, bo blisko 6 km sieci kanalizacyjnej. Ponad 4 km sieci położono na terenie Dębiny, około kilometrowe odcinki powstały między innymi w Bratucicach i Buczkowie.

Nie mało, bo ponad 1,3 mln złotych w ostatnich czterech latach samorząd Rzezawy przeznaczył na wykonanie wodociągu. Najdłuższe odcinki powstały pomiędzy Borkiem a Dąbrówką – ponad 3 km, w samej Dąbrówce -2,6 km.

W tej chwili w trudnej sytuacji jest Dąbrówka, ale też Bratucice, gdzie gospodarstwa są oddalone od siebie, a to wymusza budowę kilkudziesięciu przepompowni. W tych miejscowościach w kolejnych latach będą potrzebne największe inwestycje. Przed gminą jeszcze jedno duże zadanie – to modernizacja oczyszczalni ścieków w Borku. W tegorocznym budżecie gminy na ten cel przeznaczono około 3 mln zł, już jednak wiadomo, że realizacja zadania pochłonie przynajmniej dwa razy więcej. Jest to jednak inwestycja, z którą musimy ruszyć jak najszybciej. Oczyszczalnia nie była modernizowana od 15 lat. W tym zakładzie są bardzo duże zaniedbania, dłużej czekać nie można – dodaje wójt Mariusz Palej.

Aby wybudować wszystkie brakujące fragmenty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, potrzebne jest ok. 25 mln zł. Wójt Mariusz Palej przewiduje, że tego typu inwestycje uda się zakończyć w ciągu najbliższych lat, oczywiście uzyskując na te zadania wsparcie.