Nowoczesny kompleks sportowy powstał w Gminie Rzezawa

To już kolejna duża inwestycja zrealizowana na terenie Gminy Rzezawa. W ubiegłym roku oddano do użytkowania nowoczesne Centrum Rehabilitacji w Rzezawie. Modernizacja budynku została przeprowadzona nakładem 2,5 mln złotych z czego zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 562 tys. złotych. Szkolna Strefa Sportu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borku jest w trakcie końcowego odbioru. Już wkrótce nastąpi jej oficjalne otwarcie.

Dla Wójta Gminy Rzezawa Mariusza Paleja rozbudowa infrastruktury sportowej to jeden z istotnych priorytetów w rozwoju lokalnym. W ciągu ostatnich czterech lat gospodarz gminy przeznaczył na modernizację i budowę boisk sportowych, hal gimnastycznych, zielonych siłowni i placów zabaw prawie 7,5 mln złotych. Co jednak istotne, podobnie jak w przypadku nowo powstałej Szkolnej Strefy Sportu w Borku, znaczna część wydatków związanych z inwestycjami sportowymi została sfinansowana dzięki otrzymanym dofinansowaniom.

Utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego w Borku zostało w ponad 1/3 poniesionych kosztów dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja, dzięki której powstało kilka obiektów sportowych, kosztowała łącznie ponad 900 tys. złotych, z czego 372 tys. złotych gmina otrzymała w ramach dotacji z MSiT. W trakcie realizacji projektu w Borku zbudowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 30×44 m, w którego skład wchodzą dwa boiska do koszykówki i boisko do piłki nożnej, siatkówki oraz piłki ręcznej. Ponadto w całości oświetlona Szkolna Strefa Sportu posiada dwurzędową trybunę, mogącą pomieścić ponad pięćdziesiąt osób, kort tenisowy, zieloną siłownię oraz skocznię do skoków w dal i trójskoku.

Gdy w połowie 2016 roku gmina ogłosiła przetarg na realizację tego zadania, nie mieliśmy jeszcze pewności co do tego, czy zostaną nam przyznane jakiekolwiek środki w ramach dotacji zewnętrznej. Byłem jednak pewien, że powstanie tego rodzaju kompleksu w Borku jest sprawą nieodzowną i bardzo pilną, ponieważ dzieci, które uczęszczają do lokalnej szkoły, mają do swojej dyspozycji tylko małą i ciasną salę gimnastyczną

– stwierdza Wójt Gminy Mariusz Palej, który podjął decyzję o powstaniu kompleksu i ma już plany co do rozbudowy obecnie istniejącej w Borku infrastruktury sportowej o salę gimnastyczną.

W ramach postępowania przetargowego procedowanego w 2016 roku najkorzystniejsze warunki współpracy zaproponowała firma „BUT – MAT” z Krynicy Zdroju. To właśnie z tą firmą, pod koniec sierpnia 2016 roku, Wójt Gminy Rzezawa podpisał umowę na zagospodarowanie terenu przy szkole w Borku, zaś w dwa miesiące później Gminie Rzezawa zostały przyznane na ten cel środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jestem przekonany, że w upowszechnianiu aktywności fizycznej wśród lokalnych społeczności, samorządy odgrywają bardzo dużą rolę. Tym większa jest moja radość z ukończonej właśnie inwestycji, która ma służyć nie tylko uczniom szkoły, ale i wszystkim mieszkańcom gminy. Uprawianie sportu przynosi korzyści nie tylko dla naszego zdrowia, ale także zwiększa umiejętność koncentracji i szybkiego podejmowania decyzji, buduje wytrwałość, odwagę i pewność siebie. Co więcej, co z punktu widzenia gospodarza lokalnej społeczności szczególnie ważne, istnieją dowody, że dzieci i młodzież uprawiający sport zdecydowanie rzadziej sięgają po wszelkiego rodzaju używki

– podkreśla istotność inwestycji Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Szkolna Strefa Sportu w Borku została, podobnie jak pięć innych inwestycji realizowane w Gminie Rzezawa, wyróżniona w prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku”.