Reklama

Informacja dla gimnazjalistów: terminy egzaminu wstępnego do Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu

Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu uprzejmie informuje, że termin egzaminu wstępnego do Szkoły ustalono na 5 i 6 czerwca 2018r. Szkoła oferuje naukę na jednej z czterech specjalizacji. Są to: ceramika artystyczna, fotografia artystyczna, renowacja elementów architektury, tkanina artystyczna.

Obowiązkowe przedmioty artystyczne dla wszystkich uczniów to: rysunek i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania, podstawy fotografii i filmu, projektowanie multimedialne oraz historia sztuki.

Szczegółowe informacje o egzaminie można uzyskać dzwoniąc pod numer 14 6855650 lub na stronie internetowej szkoły www.wisnickiplastyk.pl w dziale rekrutacja.

Liceum Plastyczne jest czteroletnią szkołą ponadgimnazjalną, prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Absolwent, po pozytywnym zdaniu egzaminu dyplomowego uzyskuje tytuł Plastyka danej specjalizacji i przystępuje do egzaminu maturalnego.

Około 90% absolwentów kontynuuje naukę na studiach wyższych. Większość wybiera kierunki artystyczne na ASP i uniwersyteckich Wydziałach Sztuki. Pozostali studiują na kierunkach pedagogicznych, a nawet technicznych. Mamy również absolwentów, którzy dobrze sobie radzą prowadząc własną działalność zgodną z kierunkiem ukończenia szkoły.

Przy Szkole działa Internat, w którym standard mieszkania jest coraz wyższy.

Serdecznie zapraszamy.