Reklama

I miejsce uczennicy „Ekonomika” w Olimpiadzie Promocji Zdrowia

W krakowskim oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża odbył się etap okręgowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. I miejsce w kategorii – uczniowie szkół średnich, zajęła Kinga Wrona – uczennica Zespołu Szkół nr 3 w Bochni i tym samym, będzie reprezentować Małopolski Oddział Okręgowy PCK podczas etapu centralnego Olimpiady, który obędzie się w maja w Łodzi.

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Konkurs składa się z kilku etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. Najlepsi uczestnicy etapu szkolnego, w dalszych etapach dodatkowo muszą zaprezentować swoje umiejętności, przeprowadzając akcje sportowe i prozdrowotne w swoich środowiskach lokalnych, a w finale przystępując do egzaminu z pierwszej pomocy.

 

Patronat honorowy nad Olimpiadą  objęli: Minister Edukacji Narodowej, Państwowy Inspektor Sanitarny, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia oraz Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS. Partnerem merytorycznym jest Koło Naukowe Dietetyków Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast partnerem Coca-Cola HBC Polska.

Nagrodą główną w kategorii „szkoła średnia” jest indeks na jeden z kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

___

Powiat Bocheński