Reklama

W Gorzkowie powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Gmina Bochnia otrzymała prawie 1,7 mln zł dofinansowania na budowę nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wartość inwestycji wyniesie ok 2 000 000 zł. 

PSZOK będzie stanowić uzupełnienie obecnego systemu wywozu śmieci od mieszkańców. Do punktu każdy mieszkaniec Gminy Bochnia będzie mógł oddać segregowane odpady komunalne w tym m.in. gruz z remontów, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, przeterminowane leki, baterie, lodówki, telewizory, akumulatory itp. Za oddanie takich odpadów nie będą pobierane opłaty.