Reklama

Zapowiedź: Czwartkowe Spotkania Muzealne – Kopalnia siarki w Swoszowicach 1415-1884

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni  zaprasza na pierwsze w 2018 roku Czwartkowe Spotkania Muzealne. 18 stycznia, godzina 17.30 dr Adam Wójcik z Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu wygłosi wykład pt. Kopalnia siarki w Swoszowicach 1415-1884.

Polska jest krajem posiadającym najdłuższe tradycje górnictwa siarkowego na świecie. Pierwsze kopalnie siarki powstały w XV wieku w podkrakowskich Swoszowicach – przez ponad trzysta lat był to jedyny w Europie ośrodek wydobywczy siarki, działający do 1884 roku. W końcu XVIII wieku w kilkunastu innych miejscowościach powstały następne kopalnie siarki, jednak były one znacznie mniejsze od tych swoszowickich. Ostatnia z nich w Posądzy k. Wiślicy zakończyła działalność w 1921 roku. Wydobywanie siarki w Polsce wznowiono dopiero po II wojnie światowej, kiedy pod Tarnobrzegiem zostały odkryte niezwykle bogate złoża „żółtego złota”. W krótkim czasie powstało Tarnobrzeskie Zagłębie Siarkowe, którego produkcja zaspokajała połowę potrzeb światowych na siarkę rodzimą. Wynalezienie w końcu XX wieku lepszych metod oczyszczania surowców energetycznych spowodowało likwidację kopalni siarki na całym świecie. Z oczyszczania ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla kamiennego pozyskuje się dziś siarkę jako produkt uboczny (odpadowy). Nasze ponad sześciowiekowe tradycje górnictwa siarkowego kontynuuje jedyna czynna dziś na świecie kopalnia w Osieku k. Połańca.

Należy przypomnieć, że na przełomie XVIII i XIX wieku, kiedy władze austriackie dokonywały reorganizacji zarządzania żupami bocheńską i wielicką, przez krótki okres kopalnie siarki w Swoszowicach tworzyły z nimi jedno przedsiębiorstwo.
Bardzo interesującej historii polskiego górnictwa siarkowego i innych ciekawostkach związanych z siarką będzie poświęcone styczniowe Czwartkowe Spotkanie Muzealne.

dr Adam Wójcik – historyk sztuki, przed laty pracownik Muzeum w Bochni, potem Wojewódzki Konserwator Zabytków w Tarnobrzegu, założyciel i wieloletni dyrektor Muzeum Historycznego m. Tarnobrzega, w ramach którego stworzył Muzeum – Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu – Dzikowie oraz jego Oddział – Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego, którym obecnie kieruje. Honorowy Obywatel Tarnobrzega, za zasługi dla rozwoju muzealnictwa polskiego odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis oraz srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest jedynym muzealnikiem w Polsce zajmującym się dziejami górnictwa siarkowego.