Reklama

Nauczycielki K. Ćwiąkała i E. Kozak awansowały

Dwóch nauczycieli kontraktowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bocheński, w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Awansowały Katarzyna Ćwiąkała nauczyciel Zespołu szkół Nr 2 w Bochni oraz Elżbieta Kozak z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bochni.

Nauczycielki w obecności dyrektorów złożyli ślubowanie oraz odebrali z rąk Starosty Bocheńskiego Ludwika Węgrzyna akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wręczając akty mianowania Starosta życzył nauczycielom kolejnych awansów oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.