Reklama

Wydano książkę Mariana Kęska o antykościelnej propagandzie w PRL

Na rynku księgarskim ukazała się książka bocheńskiego autora o antykościelnej propagandzie w czasach PRL-u. Jest to praca doktorska nieżyjącego już Mariana Kęska, wydana przez jego bliskich w formie hołdu.

Tematyka rozprawy obejmuje łamy czasopisma „Żołnierz Wolności” w okresie od 1950 do 1990 roku. Książka opisuje prześladowania, jakie Kościół musiał znosić w okresie PRL-u, opisuje stosunki kościelno-państwowe, jest również rozdział poświęcony historii Kościoła w czasie okupacji niemieckiej, relacjom znanych Polaków do tej kwestii, zachowaniu się księży – mówi Zofia Sitko z Archiwum Narodowego w Bochni, prywatnie córka autora.

Temat propagandy antykościelnej jest, myślę, znany starszej części społeczeństwa, a młodszej z historii. Propaganda była obecna we wszystkich środkach masowego przekazu, nie tylko na łamach prasy, ale też w radiu, w telewizji, w szkole, w urzędach. Po prostu była wszechobecna – dodaje.

Dr Marian Kęsek był historykiem i politologiem, wykładowcą akademickim, związany zawodowo z Biblioteką Jagiellońską. Zmarł 14 października 2016 roku.

Paweł Michalczyk
Paweł Michalczyk